Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2015

Nyckelmolekyl identifierad som kan stoppa kronisk inflammation

Vårt immunförsvar kan ibland överreagera och orsaka kroniska sjukdomar, exempelvis reumatism och allergi. Forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har upptäckt att en molekylär ”brytare” – MYSM1 – kan dämpa sådana överreaktioner och förhindra inflammation.

– Upptäckten är en viktig milstolpe i vår förståelse av hur vårt immunförsvar fungerar och hur dess respons ska kunna kontrolleras för att förhindra inflammatoriska sjukdomar, säger Nelson O. Gekara, forskningsledare vid MIMS och Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Vårt medfödda immunförsvar aktiveras när kroppen behöver skydda sig mot sjukdomsframkallande organismer, exempelvis bakterier och virus, eller läka skadad vävnad. Hos vissa människor överreagerar immunförsvaret, något som kan orsaka kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer. Immunsystemet aktiveras av cellreceptorer som känner igen vissa molekylära mönster på bakterier eller egna trasiga och döda celler. Receptorerna kallas kort PRR:s (engelska ”pattern-recognition receptors”).

– De flesta infektiösa eller inflammatoriska tillstånd kan kopplas ihop med att flera PRR-signalvägar är aktiverade. Det är därför mycket viktigt att dessa reaktioner kan dämpas på ett ordnat sätt efter att de väl har kommit igång. Hur detta går till har hittills varit oklart, säger Nelson O. Gekara.

Nelson O. Gekara och hans doktorand Swarupa Panda är nu en lösning på spåren. När de sökte efter gener som krävs för att styra och reglera immunförsvaret, hittade de tillsammans med Jonas Nilsson, professor vid Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs universitet molekylen MYSM1, som befinner sig i cellkärnan i normala celler.

För första gången visar nu forskarna att under en infektion eller inflammation så anrikas molekylen utanför cellkärnan, det vill säga i cellens cytoplasma. Där påverkar MYSM1 funktionen hos andra signalmolekyler som medverkar till att aktivera PRR-signalvägar. På så sätt dämpas inflammationen.

– Man kan säga att MYSM1 beter sig som en molekylär ”brytare” som kan slå av flera inflammatoriska signalvägar. I djurceller som saknar MYSM1 aktiveras immunförsvaret helt okontrollerat, något som till slut leder till inflammatoriska sjukdomar, säger Nelson O. Gekara.

Hans forskargrupp kommer nu att testa olika substanser som kan påverka MYSM1-molekylens aktivitet. Förhoppning är att i en nära framtid kunna hitta nya läkemedelskandidater mot infektioner och andra inflammatoriska sjukdomar, inklusive cancer.

Artikel i tidskriften Immunity
Swarupa Panda, Jonas A. Nilsson, and Nelson O. Gekara (2015): Deubiquitinase MYSM1 Regulates Innate Immunity through Inactivation of TRAF3 and TRAF6 Complexes. Immunity 43, 1–13, October 20, 2015; 10.1016/j.immuni.2015.09.010

Läs mer på Umeå universitets webb:
Nelson O. Gekaras forskning
MIMS

Kontaktinformation
Nelson Gekara, Forskare vid MIMS, Umeå universitet E-post: nelson.gekara@umu.se Tele: 072-943 0478

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera