12 oktober 2015

Lättare klimatberäkna måltider i skola och omsorg

Tre miljoner offentliga måltider serveras varje dag – vilket påverkar klimatet. Nu lanseras verktyg och en klimatdatabas som underlättar klimatberäkning av måltider. Alla som arbetar med offentliga måltider kan därmed följa klimatpåverkan i befintliga måltidsplaneringsverktyg.

Klimatberäkningar av måltider är till nytta för alla aktörer som arbetar inom offentliga måltider och även för miljöstrateger och politiker som en grund för klimatmål och miljökommunikation.

Maten står för en fjärdedel av klimatpåverkan från vår totala konsumtion. Den offentliga sektorn serverar tre miljoner måltider varje dag. Med medvetna råvaruval i menyerna är potentialen för klimatförbättringar stor, enligt Britta Florén, projektledare och expert på livscykelanalyser (LCA) av mat på SP.

– Klimatmedvetna råvaruval går väl i linje med Livsmedelsverkets aktuella kostråd. De visar tydligt att råden för miljö och hälsa oftast går hand i hand, säger hon.

Utgångspunkten är en unik klimatdatabas av livsmedel som baseras på miljökartläggande livscykelanalyser av livsmedel. Den är sammanställd av experter och forskare på SPs enhet Food and Bioscience.

Projektet blev möjligt genom finansiering av Västra Götalandsregionen samt en rad organisationer inom offentliga måltider, och har genomförts i nära samarbete med Foodit, Aivo och Mashie som utvecklat en klimatmodul baserad på klimatdatabasen i sina kostdatasystem.

– Vi hoppas att klimatdatabasen tillsammans med framtagna verktyg ska göra stor nytta i samhället och göra det lättare för många att välja rätt, säger Britta Florén.

Klimatdatabasen skapar nya möjligheter även för andra aktörer i livsmedelskedjan som ser behov av att beräkna klimatpåverkan från nya livsmedelsprodukter, sitt livsmedelssortiment eller i ett bredare forskningssammanhang.

Västmanlands läns landsting, Region Skåne, Landstinget i Sörmland, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen, Sodexo, Göteborgs kommun, Härryda kommun, Norrköpings kommun, Borås kommun, Eskilstuna kommun, Umeå kommun och Huddinge kommun har deltagit i arbetet.

Kontaktinformation
Britta Florén, SP, britta.floren@sp.se, tel 010-516 66 66 eller Thomas Angervall, SP, thomas.angervall@sp.se , tel 010-516 66 74

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera