Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2015

Öppen livscykeldata nödvändigt för ett hållbart samhälle

SP deltar i utformningen av en strategisk innovationsagenda för nationell öppen energirelaterad livscykeldata. Projektet syftar till att ta fram en plan för att tillgängliggöra kärndata som kan få en bred användning i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Christoffer Krewer på SP jobbar med agendan.

Varför behövs sådana här data?

– Det hållbara energisystemet skall 1) främja social hållbar utveckling, 2) ha en miljöpåverkan som inte överskrider de planetära gränserna och 3) ha en ekonomi som leder fram till de två förstnämnda villkoren. För att uppnå ett hållbart energisystem krävs mätbara mål, ett aktivt arbete mot målen och möjlighet att planera och följa upp sitt arbete.

Agendan fokuserar först och främst på villkor nummer två. Den metod som rekommenderas av EU-kommissionen för att göra detta är livscykelanalys (LCA). LCA kräver dock stora mängder data, och att samla in data är det mest kostsamma momentet i analysen. Därför behövs öppen livscykeldata. Den här typen av data används också för närbesläktade analyser som carbon footprints, water footprints, PEF eller product environmental footrpints, EPD eller miljövarudeklarationer, scope 3/uppströmsrapportering enl. CDP/GRI etc.

Vad är öppen livscykeldata?
– Ett enkelt exempel på ett livscykeldataset är ett kolkraftverk som konsumerar x kg kol, släpper ut y kg koldioxid och skapar z energi. Genom att koppla samman flöden kan produktsystem modelleras och analyseras. Miljöpåverkan från produkter, tjänster och företag kan beräknas.

Vad innebär LCA för en bred publik?
– Genom att data är sammanställd, konsistent och maskinläsbar så kan du snabbt använda den och ditt arbete blir effektivare. Genom att du publicerar dina data så maximerar du nyttan med ditt arbete och genom att data används så ökar chansen att eventuella fel upptäcks. Det finns också studier som visar att publikationer med tillhörande delad data refereras till i större utsträckning än publikationer utan delad data. Om delandet ökar så skapas också oanade forskningsmöjligheter, tack vare utbytet och av det som kallas Big data.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Chalmers, KTH, IVL och SP och leds inom ramen för Swedish Life Cycle Center.

Projektet har precis börjat och kommer att pågå till sommaren nästa år.

Kontaktinformation
Christoffer Krewer E-postadress: christoffer.krewer@sp.se Mobiltelefon: +46 72 744 52 99

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera