Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2015

Majoriteten äldre lider av fobi

Mer än hälften av alla svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi och en av tio har en så svår fobi att det går att tala om ett sjukdomstillstånd. Det visa en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Det är långt ifrån alla människor med psykisk ohälsa som söker hjälp inom vården. Studier av den allmänna befolkningen är därför det bästa sättet att ta reda på hur utbredd psykisk ohälsa egentligen är.

– I vår studie fann vi att fobier i någon grad förekommer hos majoriteten av äldre och oftare hos kvinnor än män, men bara en minoritet har så svåra fobier att man kan tala om ett sjukdomstillstånd, säger Robert Sigström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Deltagare i befolkningsstudien H70 i Göteborg fick svara på frågor om olika psykiska symptom och utifrån dessa intervjuer har förekomsten och prognosen av specifika fobier, samt depression och psykotiska symptom hos äldre kartlagts i avhandlingen.

Ofta hade samma person flera typer av fobier, speciellt de som hade svåra fobier. När personer med svåra fobier följdes fram till 79 års ålder visade det sig att majoriteten hade kvar sin fobi, men att den oftast blev mindre svår. Specifika fobier, det vill säga överdrivna rädslor för exempelvis spindlar, höjder, att flyga, hissar eller sprutor, tillhör de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden i befolkningen men väldigt få söker behandling.

– Eftersom en effektiv behandling finns, i form av beteendeterapi, bör framtida forskning besvara mer i detalj hur fobier påverkar äldre människors liv och vad som gör att så få söker behandling, säger Robert Sigström.

Mer än hälften av de 70-åringar som följdes upp hade också depression i någon grad och nästan en av tio fick diagnosen egentlig depression. Hälften av personerna med egentlig eller mild depression vid 70 års ålder hade något av dessa tillstånd även senare. Men medan studien visar hur fobierna blev mindre svåra med tiden så förvärrades istället depressionerna för många av de äldre.

– Fyra av tio med egentlig depression vid 75 och 79 års ålder hade mild depression när de var 70 år, vilket innebär att insatser för personer med mild depression potentiellt skulle kunna förebygga många svårare depressioner hos äldre, säger Robert Sigström.

Avhandling
Psychiatric symptoms and disorders in old age: prevalence, course and diagnostic thresholds kommer från AgeCap – centrum för åldrande och hälsa.

Fakta
De vanligaste fobierna i studien var fobier för olika djur (till exempel ormar, spindlar, råttor) samt fobier för olika naturfenomen (framför allt höga höjder men även åska, stormar och djupt vatten). Båda dessa typer förekom hos cirka 40 procent av de äldre. Fobier för olika situationer, exempelvis för att åka hiss, att flyga eller för trånga utrymmen, var något mindre vanliga och förekom hos cirka 25 procent. Minst vanliga var fobier för blod, sprutor och tandläkare (färre än 10 procent). Alla typer av fobier var vanligare bland kvinnor än män. I studien om fobier ingick 558 stycken 70-åringar och 303 av dessa kunde följas upp vid 75 och 79 års ålder.

Kontaktinformation
Robert Sigström, forskare vid Sahlgrenska akademin 0703-559 651 robert.sigstrom@neuro.gu.se Handledare: Docent Svante Östling 0707-196 626 svante.ostling@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera