Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2015

Energiförbrukningen lägre på elvägar

​VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Simulatorstudien visar att energiförbrukningen minskar och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Riksdagens mål om en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen till år 2030 innebär att vi måste tänka i nya banor när det gäller transportsektorn. Ett sätt att nå målet kan vara att elektrifiera fordonsflottan.

– I detta projekt har vi använt våra körsimulatorer för att utveckla, utvärdera och demonstrera olika koncept för elektrifiering av vägar och fordon. Målet med den nya demonstrationsmiljön är att stimulera, stödja och driva satsningar på elektrifiering av fordon och vägar, säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

Lika bra att köra på elväg
Med hjälp av tekniska underlag för elektrifiering, hybridfordon och vägar skapade projektgruppen en demonstrationsmiljö i VTI:s körsimulator SIM II. Miljön är en modell av riksväg 40 mellan Göteborg och Borås.

– I simulatorn kan vi nu visa ett flertal elektrifieringstekniker samt en modell av en hybridlastbil utrustad med både förbränningsmotor och elmaskin, säger Arne Nåbo. För att utvärdera hur det är att köra på en elväg gjorde forskarna en simulatorstudie där 25 lastbilsförare körde riksväg 40, både som elväg med luftledningar och som vanlig väg.

– Resultatet visade att förarna inte upplevde några större skillnader att köra på elväg jämfört med vanlig väg. Ett fåtal förare upplevde en något ökad olycksrisk och risk att förlora kontrollen över fordonet på elväg, men körbeteendet påverkades inte i någon större utsträckning.

Minskad energiförbrukning
Vad gäller energiförbrukning så visade den på en minskning med cirka 35 procent för hybridfordonet på elväg jämfört med ett traditionellt fordon på vanlig väg. För att sprida projektresultat och information om elvägar har forskarna hållit ett stort antal demonstrationer och dessutom tagit fram en mobil körsimulator som lätt kan transporteras och användas på olika evenemang. Det har varit stort intresse för elvägsprojektet och tanken är att demonstrationsmiljön nu ska användas för fortsatt utveckling och utvärdering av elvägstekniker och fordon som kör på elvägar.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Trafikverket. Projektet har varit associerat till kompetenscenter ViP – Driving Simulation Centre.

Rapport
Elvägar i körsimulator. Design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och elfordon med virtuella metoder

VTI rapport 854 Kontakt: Arne Nåbo Länk: Film om elvägar Foto: VTI/Karin Andersson

Kontaktinformation
Arne Nåbo, +46 31 750 26 17, +46 72 164 83 83, arne.nabo@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera