Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2015

Proteinerna som reparerar celler när vi sover

Forskare vid Karolinska Institutet och universitet i Hongkong har hittat en molekylär mekanism för reparation av DNA, där proteinet PARP-1 på ett oväntat sätt samverkar med sömnreglerande protein hos människa. PARP-1 binder till och samverkar med ett annat protein kallat Timeless – tillsammans styr de reparationen av DNA i cellkärnan hos människor.

Det är väl känt att sömn är viktigt för kroppens återhämtning och läkning. Kunskapen om de molekylära mekanismer som får detta att fungera är dock ofullständig. I den nu aktuella studien visar forskarna att ett protein kallat PARP-1 binder till och samverkar med ett annat protein kallat Timeless hos människa och att de tillsammans styr reparationen av DNA i cellkärnan.

– Timeless är involverad i regleringen av dygnsrytmen i kroppen. Man vet sedan tidigare att både PARP-1 och Timeless var och en för sig har betydelse för cellöverlevnad. Men att de samverkar på det här intressanta sättet är nytt, säger Thomas Helleday, forskningsledare och professor i kemisk biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet och även knuten till SciLifeLab i Stockholm.

Tillsammans med sin forskargrupp har han sedan länge specialiserat sig på de så kallade PARP-proteinerna och deras roll i DNA-reparation, kunskaper som är viktiga för att hitta sätt att förhindra uppkomst av cancer. I arbetet med så kallade PARP-hämmare har gruppen bland annat tagit fram en ny behandlingsprincip för ärftlig bröst- och äggstockscancer.

– Den här behandlingsprincipen har nu blivit godkänd som läkemedel i USA och Europa vid ärftlig avancerad äggstockscancer, vilket är väldigt glädjande. Genom den nya behandlingen dödas endast de muterade cancercellerna utan att skada normala celler, säger Thomas Helleday.

På vilket sätt det senaste fyndet om PARP-kopplingen till sömncykeln kan bidra till nya cancerbehandlingar är dock ännu oklart.

– Kanske kan resultaten ligga till grund för att förklara vissa biverkningar som kan uppträda hos patienter. Men i vårt laboratorium arbetar vi förutsättningslöst och jag blir ständigt överraskad av PARP-proteinernas många funktioner och roller i cellen, säger Thomas Helleday.

Publikation:
Timeless interacts with PARP-1 to promote homologous recombination repair, Xie S, Mortusewicz O, Tang Ma H, Herr P, Poon RRY, Helleday T, Qian C, Molecular Cell, October 2015 issue

Den aktuella studien har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet,
Cancerfonden, AXA Foundation, Helledaystiftelsen, Göran Gustafssons
stiftelse, Wenner-Gren Stiftelserna, Söderbergstiftelserna och Hong Kong
Research Grants Council.

Mer om Thomas Helledays forskning

Kontaktinformation
Professor Thomas Helleday Tel: 08-524 815 30 eller 070 – 024 84 53 E-post: thomas.helleday@scilifelab.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera