Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2015

Genombrott i forskningen om sockerupptag

Forskare från Stockholms universitet har i internationellt samarbete nått ett genombrott i förståelsen av hur celler tar upp fruktos ur blodet. Kunskapen kan vara en framtida pusselbit till nya behandlingar av vissa former av cancer, övervikt och diabetes.

Resultatet publiceras i en artikel i tidskriften Nature. Det handlar om hur fruktos, en de sockerarter vår kost innehåller, tas upp av våra celler ur blodet. Forskarna har nu kunnat visa hur transportproteinet GLUT5 ser ut på atomnivå, och därmed hur det släpper in fruktos genom cellmembranet.

– Genom att avslöja hur fruktostransportören fungerar på atomnivå kan vi nu även börja förstå till exempel hur den kan skilja fruktos från alla andra tusentals molekyler cellerna kommer i kontakt med, säger David Drew, forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet.

Att förstå den grundläggande transportmekanismen är ett viktigt steg i forskning om sjukdomar och hälsoproblem kopplade till sockerupptag, så som diabetes, övervikt och vissa former av cancer.

– Ett exempel på framtida användningsområde kan vara cancerbehandling. Cancerceller kräver mycket bränsle i form av socker, och hos patienter med aggressiv bröstcancer har man sett många fler sockertransportörer i cancercellerna än i friska celler. När vi nu vet hur transportören ser ut kanske det går att hitta en molekyl som blockerar den, och därigenom svälta ut cancercellerna, säger David Drew.

Tekniken som använts för att bestämma fruktostransportörens struktur kallas röntgenkristallografi. Genom analys av atomernas positioner har forskarna lyckats bygga tredimensionella modeller av transportproteinet GLUT5.

Forskarteamet leds av David Drew från Stockholms universitet och Professor So Iwata vid Kyoto University och Imperial College London.

Artikel
Structure and mechanism of the mammalian fructose transporter GLUT5 publiceras i tidskriften Nature 30 september.

Kontaktinformation
David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. E-post: david.drew@dbb.su.se Tfn: 08-16 22 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera