Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2015

Kärlekshormon kan kopplas till aggressivitet

”Må bra-hormonet” oxytocin kan vara en framtida nyckel för behandling av aggressivitet och antisocialt beteende. Det visar en studie på drygt 3 500 ungdomar, gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin.

De senaste decennierna har oxytocin, som utsöndras vid beröring och som kroppen bland annat använder för att starta förlossningar, uppmärksammats för sina effekter på prosocialt beteende som till exempel tillit och empati.

En studie från Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet, visar att oxytocin även kan vara involverat i antisocialt och aggressivt beteende.

– Vi fann ett samband mellan genetisk variation och antisocialt beteende i en första studie och därefter hittades ett liknande samband i en uppföljande studie vilket gör fyndet betydligt starkare, säger Lars Westberg, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna studerade genen för oxytocins receptor (mottagarmolekyl) i två grupper av ungdomar som samlats in av Svenska Tvillingregistret. I den första gruppen ingick 2 372 personer och i den andra 1 232.

Ungdomarna fick besvara enkätfrågor om antisocialt och aggressivt beteende. Frågorna rörde allt från hur ofta de skolkat från skolan till hur ofta de stulit, varit i slagsmål, burit kniv ute bland människor och sålt eller brukat olika droger.

– Även om effekten av den genetiska variationen är relativt liten så tyder resultaten på att oxytocin är involverat i regleringen av antisocialt och aggressivt beteende hos människor, säger Lars Westberg.

Tidigare studier på gnagare har tytt på att oxytocin hämmar aggressivitet och utifrån de nya resultaten kan man därmed tänka sig att oxytocin fungerar sämre hos individer som har denna genetiska riskfaktor.

– Resultaten tyder på att oxytocin eventuellt skulle kunna användas som behandling av aggressivitet, säger Lars Westberg.

Artikel
Antisocial behavior and polymorphisms in the oxytocin receptor gene: findings in two independent samples publicerades i Molecular Psychiatry 22 september.

Kontaktinformation
Johanna Hillgren
Vikarierande pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
johanna.hillgren@gu.se
031-786 4029
0766-18 40 29

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera