Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2015

Vi behöver vårt minne för att kunna anpassa oss

Minnet är ett verktyg för att anpassa oss i vår dagliga miljö, snarare än en låda där man lagt sina gamla minnen för att återuppleva gångna tider, säger Anatole Nöstl forskare vid Högskolan i Gävle. Om du förlorar ditt minne så förlorar du så mycket mer, du förlorar förmågan att anpassa dig.

Generellt  sett så handlar hans forskning om hur vi använder minnet för att  anpassa oss till omgivningen i nutid, men också för att skapa  förväntningar på framtida händelser.

– Om du frågar människor, vad minnets roll är, så blir svaret ofta att de vill
komma ihåg när barnen var små eller när de var på den där resan, säger Anatole Nöstl.

– Men om du förlorar ditt minne så förlorar du så mycket mer, du förlorar förmågan att anpassa dig.

Detta  har studerats genom  att använda en ljudmiljö där man kan anpassa sig  genom att vänja sig vid ett visst ljud så att det inte längre fångar  uppmärksamheten.

– Människans anpassningsförmåga är  väldigt bra. Det som förvånade mig var, att om vi bytte från ljud till  visuellt stimuli, så fortsatte den här anpassningsprocessen ändå.

Förväntningarnas  betydelse vid anpassning, det han har också tittat på, genom vilka  förväntningar som skapas och vad som händer när de inte infrias.

– Det här lär vi oss utan att tänka på att vi lär oss.

–  Ofta så har man ju förväntningar genom att ha ett minne av något. Och  om du hamnar i en likadan situation igen så ser vi att du använder det  minnet för att kunna hantera situationen.

– Det viktiga är att vi kan visa att minnet är ett verktyg för att anpassa oss i vår dagliga miljö, snarare än en låda där man lagt sina gamla minnen för att plocka fram och återuppleva gamla tider.

– Om man säger att minnet inte fungerar så innebär det så mycket mer än att man glömmer bort vad man åt till middag igår.

Avhandlingen  har grundforskningsperspektiv för att bygga upp en bas som bland annat  den tillämpade forskningen kan bygga vidare på.

– Vi lägger en grund som kan användas för mera tillämpad forskning och det även inom andra discipliner.

Minnesforskning är inte bara knuten till psykologi, det gäller ju även medicin med alla minnesrelaterade sjukdomar.

–  Inom medicinen är mycket forskning relaterad till sjukdomar som demens  och Alzheimers sjukdom. Det finns även en koppling mellan minnet och  uppmärksamhet,  en stor forskningsfråga idag med tanke på att antalet  diagnoser med ADHD har ökat explosionsartat.

Anatole  Nöstl försvarar sin avhandling ”How memory of the past, a predictable  present and expectations of the future underpin adaptation to the sound  environment” i Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle den 30 september.

Kontaktinformation
För mer information, v v kontakta: Anatole Nöstl, forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle Telefon: 026-64 86 59, 073- 624 58 55 E-post: anatole.nostl@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera