Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2015

Med 3D-teknik kan konsumenten påverka produktutvecklingen

Genom att använda 3D-printing kan produktdesigners ge konsumenten möjlighet att designa sina egna vardagsprodukter. Därigenom skapas mer meningsfulla produkter för människor och det gynnar företagen. Det är en av slutsatserna i Guido Hermans doktorsavhandling, vilken han försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 6 oktober.

– Jag har fokuserat på två frågor. Hur kommer den professionella designerns och användarens roller ändras när den senare engagerar sig i utformningen av mer personliga produkter? Och hur kan designers utveckla digital-fysiska verktygslådor för användaren så att de tillsammans kan skapa värde och mening? säger Guido Hermans.

Inom ämnesområdet produktdesign har det traditionellt funnits ett gap mellan produktion och konsumtion, med tydliga roller för den professionella designern som engagerar sig i produktionen, och konsumenten som engagerar sig i användningen.

Den tydliga skillnaden mellan designer och konsument har dock börjat suddas ut under de senaste åren. Konsumenten, eller användaren, är inte längre bara delaktig i konsumtionen utan även i produktionen.

I sin forskning har Guido Hermans undersökt sätt att öppna upp designen för konsumenten och hur man ger hen en aktiv roll i utformningen av vardagsprodukter.

– Denna rollförändring innebär en förskjutning för den professionella designern från att veta vad en framtida användare skulle vilja ha till att veta vad en lekman skulle vilja utforma. Detta är för de flesta designers ett obekant sätt att tänka. Den nya formen av så kallad användardesign har blivit möjlig genom utvecklingen av två områden: skapande genom att använda computational design och framställning genom att man kan tillverka olika produkter med 3D-printing.

– Jag har särskilt undersökt hur den oprofessionella användaren kan vara inblandad i design genom att använda så kallade digital-fysiska verktygslådor: program där man designar något i en digital miljö och som sedan leder till en fysisk produkt.

Guido Hermans har utfört en serie av studier, både analytiska och experimentella. I experimenten har han ägnat sig åt tillverkning av digitala verktygslådor och produktprototyper.

– Det viktigaste bidraget min forskning utgör är ett ramverk för användardesign som består av en uppsättning principer och riktlinjer som gör det möjligt för en professionell designer att utveckla digital-fysiska verktygslådor som möjliggör för konsumenter att engagera sig i utformningen av vardagsprodukter.

Konsekvenserna av användardesign rör den professionella designerns roll, värdeskapande, det gemensamma ansvaret, och även sättet designers utbildas på när det gäller verktygsuppsättningar, färdigheter, tänkesätt och kunskap.

– Användardesign utgör ett värde som skapas av både den professionella designern och användaren, och på så sätt elimineras särskiljandet av produktion och konsumtion, förklarar han.

Guido Hermans har genomfört sin forskarutbildning vid Designhögskolan, Umeå universitet.

Avhandlingen har publicerats digitalt


Hermans har en masterexamen i produktdesign från Delft University of Technology, Nederländerna. Han är född och uppvuxen i Eindhoven, Nederländerna.

Tisdagen den 6 oktober försvarar Guido Hermans, Designhögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Opening Up Design: Engaging the Layperson in the Design of Everyday Products. Svensk titel: Öppna upp design genom att engagera användare i designprocessen av vardagsprodukter.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i aulan på Designhögskolan i Umeå, Östra Strandgatan 30.

Fakultetsopponent är professor Ron Wakkary, School of Interactive Arts & Technology, Simon Fraser University, Kanada.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna: Guido Hermans, Designhögskolan, Umeå universitet. Telefon: 070-593 52 12. E-post: guido.hermans@umu.se. Webb: www.openingupdesign.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera