Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2015

Huvudlösa skyltdockor påverkar hur vi reagerar på marknadsföring

Hur människor avbildas i marknadsföring påverkar konsumenternas reaktioner, visar en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm. Bilder på huvudlösa kvinnliga modeller ger positiva effekter på attityder och köpintentioner hos kvinnliga konsumenter. Däremot har bilder på huvudlösa manliga modeller negativa effekter.

I avhandlingen ”Faces of Marketing: Examining consumer responses to depictions of people in marketing”, visar Hanna Berg vid Handelshögskolan i Stockholm att konsumenter reagerar olika på traditionella bilder av modeller och på de bilder av modeller som ofta används i webbutiker som beskurits så att deras huvuden inte finns med i bild.

Även huvudlösa skyltdockor hade effekter på konsumenters reaktioner. Bland annat gav dessa bättre resultat för konsumenter med stor kunskap om mode och kläder. Resultaten från studierna med huvudlösa modeller och skyltdockor är teoretiskt intressanta och har även betydelse för hur företag bör resonera kring avbildningar av människor i sin marknadsföring.

– Det finns en uppfattning om att bilder på modeller och skyltdockor behöver se ut på ett visst, ganska stereotypt, sätt för att vara effektiva men som inte direkt bygger på någon forskning, säger Hanna Berg.

– De här studierna visar att modeller och skyltdockor faktiskt inte ens behöver ha huvuden för att ha positiva effekter.

Avhandlingen visar även på positiva effekter av att använda bilder på leende modeller i marknadsföring. Eftersom de känslor som vi ser andra människor uttrycka är smittsamma, så ger bilder av leende modeller upphov till större glädje, vilket i sin tur leder till mer positiva attityder.

Den ökade glädje som konsumenter upplever är ett exempel på en positiv bieffekt av marknadsföringen, som annars ofta kritiseras för att ha negativ påverkan på samhället.

Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum den 22 september 10.15 på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65.

Kontaktinformation
Hanna Berg, PhD, Center for Consumer Marketing, Handelshögskolan i Stockholm Hanna.Berg@hhs.se Mobil: 070-248 78 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera