Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2015

Smältande havsisar i Arktis skyndar på utsläpp av klimatgas

Forskning från Lunds universitet visar att metanutsläppen från den arktiska tundran ökar när isarna i Arktis smälter. När mikroorganismer i tidigare frusna jordar vaknar till liv bildar de metan, som i sin tur också driver på förändringen mot ett varmare klimat.

– Förändringar i Norra ishavet kan påverka ekosystem långt borta på
land, säger Frans-Jan Parmentier, studiens huvudförfattare och forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Misstankar om sambandet har tidigare funnits, men i en studie från Lunds universitet som finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters bekräftas nu detta.

Havsis reflekterar det mesta av solljuset, medan öppet vatten i stället absorberar solljus. Om havsisarna minskar leder det därför till allt högre temperaturer i områdena runt nordpolen. När mikroorganismer i tidigare frusna jordar vaknar till liv bildar de metan, som i sin tur också driver på förändringen mot ett varmare klimat.

– Även om många tidigare studier har visat hur minskade havsisar påverkar livet i havet, finns det bara ett fåtal som visar hur detta påverkar ekosystemen på de omgivande landområdena. Vår forskning visar att vi inte kan studera hav och land separat för att förstå konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis, förklarar Frans-Jan Parmentier.

Simulerade metanutsläpp
Det Frans-Jan Parmentier, tillsammans med forskare från USA och Nederländerna, nu har gjort är att studera sambandet mellan metanutsläpp och minskade havsisar med hjälp av avancerade datormodeller. Modellerna simulerar hur metanutsläppen på den arktiska tundran påverkas av bland annat smältande havsisar, högre temperaturer på land och förändrade nederbördsmönster.

– Minskningen av Arktis havsisar är en av de mest synliga konsekvenserna av klimatförändringarna, och har en enorm inverkan på det arktiska klimatet. Sedan 1990-talet har Arktis förlorat havsis i en rasande takt – cirka 14 procent per årtionde. Med ytterligare minskning kommer temperaturen i Arktis fortsätta att öka, och det kommer även metanutsläppen att göra”, säger Frans-Jan Parmentier.

Nästa steg för forskarna är att även göra mätningar i fält. Resultaten av forskningen bidrar till att förbättra förutsägelser om hur klimatförändringarna påverkar vår planet och att lyfta fram behovet av snabba klimatåtgärder.

Studien ”Rising methane emissions from northern wetlands associated with sea ice decline” har nyligen publicerats i tidskriften Geophysical Research Letters. För mer information kontakta: T

Kontaktinformation
Torben Christensen, professor Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet torben.christensen@nateko.lu.se 0709563743 Frans-Jan Parmentier, forskare Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet (engelsktalande) frans-jan.parmentier@nateko.lu.se +47 405 39 339

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera