Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2015

SD konsekventa i sina budskap – har samma lösning på alla frågor

Sverigedemokraterna ses ofta som ett parti med en dold agenda. Simon Oja, forskare i retorik vid Örebro universitet, har jämfört partiets externa och interna kommunikation och visar i sin avhandling att det inte finns någon skillnad i vad Sverigedemokraterna säger utåt och hur de kommunicerar inom partiet.

Simon Oja disputerar 18 september på en avhandling i retorik där han jämför Sverigedemokraternas valmaterial, där de alltså presenterar sin politik för allmänheten, med hur de kommunicerar med de egna medlemmarna genom skämtteckningar i tidningen SD-Kuriren. Hans forskning visar att innehållet i kommunikationen utåt och inom partiet är detsamma, även om partiet kommunicerar det på olika sätt.

– Flera av skämtteckningarna från SD-Kuriren är förvisso grova på ett helt annat sätt än valaffischer och annonser. Skämtteckningarnas explicita tilltal tål inte offentligheten, i vart fall inte majoriteten av dem. Men det är samma åsikter som uttrycks, att Sverige är för svenskarna och att invandringen är ett hot, säger Simon Oja.

Valaffischer och annonser har anpassats till den externa målgruppen men de innehåller samma budskap som SD-Kurirens skämtteckningar. Det som särskiljer Sverigedemokraterna från övriga riksdagspartier, nationalismen och xenofobin det vill säga rädsla för främlingar, återfinns i båda materialen.

Konsekventa i sina budskap
Partiets berättelse om ett närmast mytiskt land som i dag är i förfall eller till och med under attack, är en röd tråd i allt material.

– Både externt och internt lyfter partiet fram att det finns en konflikt mellan svenskar och invandrare, specifikt muslimska invandrare. Näst intill alla problem går att härleda till invandringen. Och i de fall invandringen inte utgör problemet är det troligt att den är lösningen. Att kraftigt begränsa invandringen kan lösa allt från kriminalitet, arbetslöshet och låga pensioner, säger Simon Oja.

Han pekar på att den upplevda dubbelheten snarare kan ha med partiets historia att göra. Deras historiska rötter finns inom den öppet rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt och har utvecklats via 90-talets bombarjackor till 2000-talets blåsippa. Samtidigt misstänker många att de fortfarande är samma parti nu som då.

Simon Ojas doktorsavhandling visar att partiet är konsekvent vad gäller budskap och att det erbjuder en tydlig berättelse.

– När jag frågar mina studenter om olika partiers berättelser kan de flesta redogöra för Sverigedemokraternas. Men det är inte många som kan återge Socialdemokraternas eller Alliansens.

– Politik och ideologi konstrueras genom språket och därför är det viktigt att studera Sverigedemokraterna ur ett retoriskt perspektiv. Ett parti som erbjuder enkla lösningar på komplexa problem och som, istället för att vara ett enfrågeparti, snarare är ett ”ensvarsparti”.

Samma lösning på alla frågor
I valet 2002 fick Sverigedemokraterna 1,4 procent av rösterna. I dag är de Sveriges tredje största parti, som fortfarande ökar i undersökningarna. Framgångarna har fört med sig radikala förändringar vad gäller samhällets attityd till partiet. 2002 publicerade inte radio, tv och tidningar annonser med Sverigedemokraterna som avsändaren, eftersom de ansågs stå för en politik som inte gick att acceptera. I dag publicerar i stort sett alla medier deras material – partiet är demokratiskt valt och då anses det inte finnas någon anledning att stoppa dem enbart på grund av avsändaren.

– I dag bedömer istället medierna innehållet i annonsen och bestämmer utifrån detta om den är lämpligt att publicera eller inte. Det har alltså skett en påtaglig förändring och massmedialt har partiet normaliserats och till viss del har även uppfattningen om att partiet inte är offentliga med vilka åsikter de hyser börjat förändras.

– I en demokrati är vi fria att välja men också ansvariga för våra val. Med anledning av detta bör vi sträva efter att göra så informerade och reflekterade val som vi förmår. Min förhoppning är att min avhandling kan vara till hjälp för detta när det gäller Sverigedemokraterna, avslutar Simon Oja.

Avhandling
Sverigedemokraternas budskap 2005-2010: en retorisk studie av ett annorlunda parti

Kontaktinformation
Simon Oja: simon.oja@oru.se Alternativt: Linda Harradine 019 30 14 70, 070 643 14 70

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera