Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2015

Offentlig upphandling som politiskt styrmedel

Offentlig upphandling används i många länder som ett styrmedel för att uppnå politiska mål. Elon Strömbäck, Handelshögskolan i Umeå har granskat vilken potential offentlig upphandling har som styrmedel för att uppnå en bättre miljö. Företagens incitament att anpassa sin produktion efter specifika miljökrav är små vilket begränsar möjligheten att nå uppsatta miljömål, är en av slutsatserna.

Elon Strömbäck visar att effektiviteten hos offentlig upphandling att styra mot ett givet mål beror på marknadens funktion, där faktorer som konsumenternas och producenternas priskänslighet samt köparens marknadsandel bestämmer utfallet. Miljökriterier bör vara formulerade utifrån det mål som de syftar till att uppnå samt vara tillräckligt ambitiösa så att företagen måste förbättra sin miljöstandard.

– Strukturen inom offentlig upphandling är dock sådan att företag med låg miljöstandard och höga kostnader för att anpassa sin produktion efter ambitiösa miljökrav helt avstår från att delta i budgivningen för att istället fortsätta producera för den privata marknaden, säger Elon Strömbäck.

Grön upphandling i praktiken
En empirisk studie av ett stort antal genomförda städtjänstupphandlingar i Sverige visar att den flora av olika miljökrav som används inte är tillräckligt ambitiösa i förhållande till företagens miljöstandard för att bidra till en omställning av produktionen.

Betydelsen av köparens marknadsandel för företagens beslut att delta i upphandlingen, är en annan aspekt som Elin Strömbäck studerat. Även om offentlig sektor i Sverige har potential att vara en betydande köpare på många marknader så förutsätter det att olika myndigheter med skiftande verksamheter koordinerar sina miljökrav för att styrmedlet ska nå sin fulla potential.

– I praktiken visade det sig dock att användningen av miljökrav är högst decentraliserad och beror på myndighetstyp, politisk sammansättning i det beslutande organet, samt myndighetens marknadsandel. Detta riskerar att underminera företagens incitament att anpassa sin produktion efter myndigheternas skiftande preferenser och miljömål, säger Elon Strömbäck.

Avhandling
Policy by Public Procurement: Opportunities and Pitfalls
Elon är uppvuxen i Kilafors utanför Bollnäs. Han är utbildad civilekonom med inriktning mot nationalekonomi vid Umeå universitet och doktorand vid Handelshögskolan. Elon Strömbäck, Handelshögskolan, försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Offentlig upphandling som politiskt styrmedel: möjligheter och utmaningar Fakultetsopponent: Docent Carine Staropoli, Centre d’économie de la Sorbonne, Paris School of Economics. Disputationen äger rum 25 september kl. 13.00, i Samhällsvetarhuset, Hörsal C, Umeå universitet, och hålls på engelska.

Kontaktinformation
Elon Strömbäck vid Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 070-5388516 E-post: elon.stromback@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera