Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2015

Tidiga tester kan förutsäga vilka strokepatienter som drabbas av spasticitet

Ny studie kan ge strokepatienter med spasticitet hjälp tidigare.

Spasticitet och relaterade komplikationer är relativt vanligt förekommande efter stroke och de strokepatienter som drabbas får minskad rörlighet, mer ont samt sämre känslighet i armen ett år efter sin stroke. En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att det med relativt hög grad av sannolikhet går att förutsäga vilka strokepatienter som kommer att drabbas av spasticitet efter ett år, med hjälp av ett senso-motoriskt test (Fugl-Meyer Assessment) som genomförs under den första månaden.

I studien deltog 117 patienter, bosatta i Göteborgsområdet och med en medelålder på 67 år. Samtliga patienter hade fått stroke för första gången och hade en minskad funktion i armen tre dagar efter sin stroke. Under det närmsta året mättes motorisk funktion, rörlighet och spasticitet i armen vid olika tillfällen.

– Våra studier visar att man genom att genomföra systematiska undersökningar av den senso-motoriska funktionen kan identifiera de patienter som löper risk att utveckla spasticitet, vilket gör att de tidigt kan få rätt behandling. På så vis öppnar sig möjligheter för att reducera de negativa följderna av spasticitet, som smärta och nedsatt funktion, säger Arve Opheim, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Artikeln Early prediction of long-term upper limb spasticity after stroke: Part of the SALGOT study publicerades i Neurology den 14 augusti 2015.

Fakta
Spasticitet är benämningen på en rörelserubbning som uppstår på grund av skador i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Dessa skador kan uppkomma i samband med en stroke och innebär att man drabbas av ofrivilliga muskelsammandragningar och kramper, vilket kan orsaka smärta. Cirka 40-50 procent av de som insjuknar i stroke drabbas av spasticitet i armen.
Spasticitet är benämningen på en rörelserubbning som uppstår på grund av skador i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Dessa skador kan uppkomma i samband med en stroke och innebär att man drabbas av ofrivilliga muskelsammandragningar och kramper, vilket kan orsaka smärta. Cirka 40-50 procent av de som insjuknar i stroke drabbas av spasticitet i armen.

Kontaktinformation
Arve Opheim, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet + 47 9800 5122 arve.opheim@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera