Tema

Kvinnor med måttlig ölkonsumtion har mindre risk för hjärtinfarkt

Kvinnor som dricker öl högst någon gång per vecka har 30 procents lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt, jämfört med både högkonsumenter och kvinnor som aldrig dricker öl. Det visar en studie från Kvinnoundersökningen som följt 1500 kvinnor i snart 50 år.

I Kvinnostudien har forskare vid Göteborgs universitet följt ett representativt urval av den medelålders kvinnliga befolkningen från 1968 till 2000 (när kvinnorna i studien var mellan 70 till 92 år gamla).

Forskarna har nu med hjälp av data från studien försökt kartlägga sambandet mellan intaget av olika typer av alkoholdrycker och förekomsten av hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer. I den aktuella studien tillfrågades de 1500 kvinnorna om frekvensen på sitt alkoholintag av öl, vin eller sprit (från dagligen till ingenting de senaste 10 åren), samt om olika kroppsliga symtom.

Resultaten visar att under den 32-åriga uppföljningsperioden utvecklade 185 kvinnor hjärtinfarkt, 162 drabbades av stroke, 160 utvecklade diabetes och 345 fick cancer. Studien redovisar ett statistiskt säkerställt samband mellan hög spritkonsumtion (definierad som oftare än någon gång per månad) och en nästan 50-procentig större risk att dö i cancer, jämfört med dem som dricker mindre ofta.

Studien visar också att kvinnor som rapporterade att de drack öl någon gång per vecka till någon gång per månad hade 30 procent lägre risk att utveckla hjärtinfarkt än de kvinnor som drack öl flera gånger per vecka/dagligen respektive aldrig drack öl.

En måttlig konsumtion av öl tycks alltså skydda kvinnor från hjärtinfarkt.

– Även tidigare forskning tyder på att alkohol i måttlig mängd kan ha viss skyddande effekt, men det råder fortfarande osäkerhet om det verkligen är så. Våra resultat har kontrollerats mot andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom vilket stärker fyndet. Samtidigt kunde vi inte bekräfta att måttlig vinkonsumtion har samma effekt, så även våra resultat behöver bekräftas i uppföljande studier, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Artikeln
A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer
är publicerad online i vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care .

Fakta/studien
Kvinnoundersökningen i Göteborg inleddes i slutet av 1960-talet, då cirka 1500 medelålders kvinnor representativa för den kvinnliga befolkningen i Göteborg undersöktes och fick svara på frågor om bland annat sin hälsa och eventuella sjukdomar . Kvinnorna har följts kontinuerligt sedan dess, med regelbundna uppföljningar, från 1968-1969 till senaste undersökningen som pågår nu.

Kontaktinformation
Dominique Hange, medicine doktor och specialist i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0722 24 57 00 dominique.hange@vgregion.se

Kvinnor med måttlig ölkonsumtion har mindre risk för hjärtinfarkt

 lästid ~ 2 min