3 september 2015

Polarforskare åter med unik information om betydelsen av klimatförändringar

Efter fyra veckors intensivt arbete i området kring Petermannglaciären i nordvästra Grönland har den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden avslutats. Forskarna återvänder från en svårtillgänglig plats med unik information om klimatförändringarnas betydelse.

Totalt har 50 sedimentkärnor med totalt 229 meter sediment tagits upp från havsbotten i och utanför Petermannfjorden. Sex sedimentkärnor har tagits från havsbottnen under shelfisen och 22 stycken i Petermannfjorden – något som aldrig tidigare gjorts.

Miljöerna under shelfisen och de närliggande områdena inne i fjorden, som för bara något år sedan legat under shelfisen, tillhör en av de mest outforskade platserna på jorden. Proverna kommer att kunna ge mycket intressant information från områden som forskare aldrig tidigare kunnat undersöka.

– All insamlad data kommer att ge oss ny kunskap om den glaciala historien i området, till exempel tidigare havsnivåer, miljön under shelfisen och hur shelfisen påverkas av inströmmande, varmare vatten från Atlanten, säger professor Martin Jakobsson.

Vattenprover har samlats från mer än dubbelt så många provtagningsplatser än vad som planerats. Prover har tagits under och utanför shelfisen i Petermannfjorden och Hall Basin. Genom att undersöka vattnet både under shelfisen och uppströms utanför isen kan forskarna jämföra resultaten med varandra och på så vis ta reda på vad som händer med vattnet när det transporteras under isen. Dessa prover kommer hjälpa forskarna att förstå vilka mekanismer i havet som får glaciären att smälta och hur glaciären interagerar med havet.

– Vi är överraskade över antalet och kvaliteten på proverna vi kunnat samla in. Det kommer att hålla oss sysselsatta i laboratoriet i flera år, säger den amerikanska forskningsledaren Alan C. Mix, professor vid Oregon State University, USA.

Forskningsprojekt inom bland annat maringeologi och geofysik, oceanografi och ekologi har tagit prover och samlat data från hav, land och is i området kring Petermannglaciären.

Huvudfokus har varit frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut.

– Det har varit en komplex expedition. Det krävs en stor grupp med många talanger, en robust forskningsplan fokuserad på viktiga frågor, en starkt fartyg och kreativ och flexibel planering. Vi hade alla dessa saker – en internationell grupp som täckte in flera forskningsområden, en ambitiös, men realistisk forskningsplan, isbrytaren Oden med fantastisk helikoptersupport och ett kreativt forskningsarbete som utvecklats genom det nära samarbetet mellan besättning och forskare, säger professor Alan C. Mix.

Läs mer om expeditionen till Petermannglaciären

Kontaktinformation
Presskontakt:
Eva Grönlund
Telefon:
08-450 25 20
Mobil:
070-344 92 51
Epost:
eva.gronlund@polar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera