Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2015

Jetstrålarnas hemlighet

Setareh Janbakhsh, visar i sin forskning vid Högskolan i Gävle, hur man med hjälp av samverkande jetstrålar kan få en ventilation där människor mår bättre.

Setareh  har undersökt hur luft och temperatur inne i ett rum påverkas med olika  typer av ventilationsslösningar. Experimenten har delvis utförts i  Högskolan i Gävles unika vindtunnel.

I  konventionella lösningar så kommer luftströmmarna från taket och från  golvet, en mixad lösning. Luftströmmarna skapar då olika lager, så att  det till exempel kan kännas som ett drag.

– Drag är ju en oönskad effekt.  Jag har också tittat på hur effektivt luften byts ut, hur fräsch den är, säger Setareh.

– Målet var att förstå hur människor mår och reagerar på olika typer av ventilation,

Hon har använt sig både av numeriska och experimentella metoder för att undersöka både luftkomfort och drag.

Samverkande jetstrålar

Bästa resultatet fick man med en ventilationslösning med hjälp av samverkande jetstrålar.

Denna  samverkan uppnåddes när man placerade hål med ett visst avstånd från  varandra och sedan lät luft med högt tryck passera. Då kom luftstrålarna  först att vara åtskilda, sedan samverka och till sist gå samman till en  enda mycket starkare och kraftigare jetstråle.

–  Vi fann att samverkande jetstrålar är mer effektivt än andra system för  ventilation båda vad gäller termisk komfort och hur effektivt luften  byts ut.

Problemet med stora ytor

Hittills  har det varit problem om man har ett stort rum, en stor yta. Luften i  det rummet har en låg hastighet och efter en stund så dör luftstrålarna  innan de når till människan.

Men när  man kan få luftstrålarna att sammanblandas till en så behålls den höga  hastigheten och de räcker mycket längre. Mätningar i en stor  industrilokal visade att detta fungerar och lever upp till standarder  för inomhusklimat och komfort

–  Vi har modifierat ett existerande system och kan med säkerhet säga att  det är bättre. Det som nu behövs är fullskaliga tester, säger Setareh Janbakhsh.

Både värme och kylning

Idag  har man ofta två system, ett för värme och ett för kylning, som ofta  motverkar varandra. Dessa nya ventilationssystem fungerar både för kylning och för värme.

  • Kan användas både för värme och kyla
  • Energisparande
  • luftombytet sker snabbare

Setareh Janbakhsh försvarade sin avhandling ”A Ventilation Strategy Based on Confluent Jets: An Experimental and Numerical Study” vid Linköpings universitet den 29 maj.

Kontaktinformation
För mer information vv kontakta: Setareh Janbakhsh, teknologie doktor. Telefon: 076-205 66 63 E-post: Setareh.janbakhsh@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera