Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2015

Sanningssägare och mörkläggare – en analys av invandringsdebatten

På nätet finns en växande rörelse som menar att de traditionella medierna mörklägger i migrationsfrågorna. Medie- och kommunikationsvetaren Dag Thorén har analyserat retoriken i den mediekritiska diskussionen på nätforumet Flashback. Analysen visar mörkläggningsdebattens moment 22; så länge de traditionella medierna inte tar de invandringskritiska i skribenternas parti kommer de att anklagas för mörkläggning.

Enligt en mätning av SOM-institutet från 2013 finns en utbredd uppfattning om att medierna inte säger sanningen om invandringen. I en prisbelönt mastersuppsats från Lunds universitet skriver medie- och kommunikationsvetaren Dag Thorén om ”kriget om sanningen” i invandringsdebatten genom en analys av Flashback-tråden ”början på ett mediakrig om mångkulturen?”. I tråden som består av över 30 000 inlägg är missnöjet mot mediernas rapportering i migrationsfrågorna utbrett. Studien visar att diskussionstrådens användare delar in invandringsdebattens aktörer i två läger; Sanningssägare och mörkläggare.

– Utgångspunkten i tråden är att den politiska och mediala eliten systematiskt mörklägger, bortförklarar och relativiserar sanningen i migrationsfrågorna. Sanningssägarna menar att dessa är åsiktsdrivna mörkläggare, medan de själva anser sig ha en rationell, vetenskaplig och förnuftsstyrd världsåskådning som därmed ger dem ensamrätt på sanningsbegreppet i debatten, säger Dag Thorén.

Dag Thorén har använt sig av språkvetenskapliga metoder för att analysera hursanningssägarna och mörkläggarna formerar sina ståndpunkter i debatten. Hans slutsats är att debattens inneboende logik innebär att de traditionella medierna aldrig kommer att kunna övertyga kritikerna om att de inte mörklägger:

– Invandringsdebatten är i grund och botten en politisk och ideologisk fråga och idén om mörkläggning kan i princip fortgå så länge sanningssägarna inte är nöjda med den politik som förs. Därmed kan debattens gränser förskjutas till förmån för sanningssägarna samtidigt som diskursen om mörkläggning lever kvar, säger Dag Thorén.

Dag Thorén har skrivit masteruppsatsen Mediakriget. En diskursteoretisk studie om demokrati, journalistik och social sammanhållning i en fragmenterad digital offentlighet https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7762564&fileOId=7762582

Hans uppsats kommer att publiceras inom rapportserien FEA (Förtjänstfulla examensarbeten inom media- och kommunikation)

Kontaktinformation
presskontakt: Ulrika.Oredsson@kommunikation.lu.se |

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera