Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 augusti 2015

Viktig reglering av cellblåsor upptäckt

Brist på mikroblåsor i cellmembranet, caveolae, kan orsaka allvarliga sjukdomar som fett- och muskelförtvining. Lundaforskare har nu upptäckt en ”huvudströmbrytare” som reglerar bildandet av dessa blåsor. 

Många celler i kroppen är utrustade med små mikroblåsor i cellmembranet som kallas caveolae. De är viktiga för cellens förmåga att ta in molekyler och partiklar från cellytan, in i cellen. Fungerar inte detta störs cellernas funktion med sjukdomar som följd. Att ha för få blåsor är förknippat med förmaksflimmer. Saknas blåsorna helt, drabbas man av ett tillstånd av fett- och muskelförtvining i kombination med dödliga hjärtrytmrubbningar.

– Det senare är en obehaglig sjukdom, CGL4, som oftast leder till döden i tonåren. Troligen avlider också många barn med den här sjukdomen under den första levnadsveckan utan någon annan diagnos än ”plötslig spädbarnsdöd”, säger Karl Swärd forskare vid Lunds universitet som tillsammans med kollegan Catarina Rippe gjort fyndet.

Ungefär tio olika gener bidrar i bildandet av caveolaeblåsorna. Fram tills alldeles nyligen har det varit okänt hur dessa gener samordnas. Forskare vid Lunds universitet visar nu i en nypublicerad studie i tidskriften PLOS ONE (1) att en familj av så kallade transkriptionsfaktorer som kallas ”myokardinlika koaktivatorer” styr bildandet av blåsorna. Transkriptionsfaktorer är proteiner i cellen som behövs för att en gen ska börja användas.

Den upptäckta genetiska styrmekanismen uppfyller alla krav för att utgöra vad man skulle kunna kalla en huvudströmbrytare: Faktorerna är aktiva i alla celler som har caveolae och antalet caveolae ökar och minskar om man ökar respektive hämmar transkriptionsfaktorernas aktivitet.

Fyndet ger förståelse för hur våra celler fungerar och insikt i hur man skulle kunna komma till rätta med de sjukdomar som brist på caveolae orsakar.

Dessutom öppnar fyndet upp för vidare studier av caveolaeblåsornas betydelse vid cancer och njursjukdomar.

– Transkriptionsfaktorerna reglerar cellers förmåga att röra sig och spelar därför en viktig roll vid till exempel metastasering, säger Karl Swärd, som tillsammans med kollegor vid Lunds universitet även undersöker om reglermekanismen aktiveras vid njurskada.

Publikationen:

Myocardin Family Members Drive Formation of Caveolae. Katarzyna K. Krawczyk, Ingrid Yao Mattisson, Mari Ekman, Nikolay Oskolkov, Rebecka Grantinge, Dorota Kotowska, Björn Olde, Ola Hansson, Sebastian Albinsson, Joseph M. Miano, Catarina Rippe, Karl Swärd

Kontaktinformation
Karl Swärd, forskare vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap,karl.sward@med.lu.se 0727-43 10 22 046-222 06 31

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera