Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juli 2015

​Svenska polarforskare på väg till Petermannglaciären

Den 27 juli ger sig svenska polarforskare iväg till Grönland för att möta upp isbrytaren Oden i Thule. Uppdraget denna gång är att undersöka Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Glaciären har fått stor uppmärksamhet då dess flytande shelfis förlorade en areal motsvarande närmare 30 procent av Ölands yta genom kalvning 2010 och 2012.

Petermannglaciären dränerar den nordvästra delen av den grönländska inlandsisen. Glaciären har fått stor uppmärksamhet då dess flytande shelfis förlorade en areal motsvarande närmare 30 procent av Ölands yta genom kalvning 2010 och 2012. Petermannglaciären har visat sig vara ihopkopplad med den grönländska inlandsisen genom ett uråldrigt kanalsystem som sträcker sig från Petermannfjorden och djupt in i inlandsisen.

– Genom att dokumentera förändringar i den landfasta Petermannglaciären, dess flytande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden vill vi öka kunskapen om utloppet för det här stora systemet, säger Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, och en av expeditionens två forskningsledare.

Expeditionens övergripande frågeställningar är hur shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna sedan vår senaste istid och om isens förändringar är oberoende av, eller kopplade till, förändringar i den landfasta Petermannglaciären, havsvattentemperatur och den relativa havsnivån. Huvudfokus är även frågan om vilken betydelse klimatförändringarna haft för utbredningen av shelfisen under den tidiga istiden, den lilla istiden och perioden sedan 1800-talets slut.

– Vi kommer bland annat följa upp mätningarna som gjordes i samband med de stora ”kalvningarna” från Petermannglaciären 2010 och 2012 samt försöka få en bättre överblick över det längre tidsperspektivet. Genom återkommande mätningar, såväl i fjordarna som i is och sediment på land, kan vi bättre förstå dynamiken som ligger bakom smältningen av glaciären, vad som är naturligt återkommande och vad som är mänsklig påverkan vilket kan hjälpa oss förutse framtida smältning, säger Martin Jakobsson.

Ett femtiotal internationella forskare kommer inom denna svensk-amerikanska expedition arbeta med forskningsprojekt inom bland annat maringeologi och geofysik, oceanografi, och ekologi. Från Stockholms universitet deltar 6 forskare/tekniker och två forskningsprojekt inom expeditionen bedrivs vid universitetet:

  • Patrick Crill, Professor i biogeokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper ansvarar för projektet ”Biogeokemiska mätningar” som syftar till att mäta bland annat drivhusgasen metan kontinuerligt under expeditionen.
  • Anders Angerbjörn, professor vid Zoologiska institutionen ansvarar för projektet ”Arktiska öar” som syftar till att klargöra vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kan ha på terrestra arktiska ekosystem.

Petermann 2015 är en internationell forskningsexpedition till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland som genomförs 28 juli–31 augusti. Isbrytaren Oden kommer att fungera som plattform för den forskning som kommer att utföras i havet, på glaciären och på land. Forskningsledare för expeditionen är Alan Mix, Oregon State University, USA och Martin Jakobsson, Stockholms universitet.

Petermannexpeditionen är startskottet för det samarbetsavtal som tecknats mellan Polarforskningssekretariatet och amerikanska National Science Foundation (NSF). Avtalet ska stärka samarbetet inom Arktisforskningen mellan USA och Sverige och innebär även att en gemensam forskningsplan tas fram.

Mer information om Petermannexpeditionen på Polarforskningssekretariatet webb.

Polarforskningssekretariatets samarbete med Sjöfartsverket kring isbrytaren Oden är nyckeln till det framgångsrika nyttjandet av Oden för svensk och internationell forskning. De två myndigheterna har tillsammans byggt upp Oden till en unik forskningsplattform.

Mer information om isbrytaren oden på Sjöfartsverkets webb.

Kontaktinformation
Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, tfn 073- 619 14 09 (tom 27 juli), e-post martin.jakobsson@geo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera