Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juli 2015

Lugna kossor mjölkar mer

Det finns ett samband mellan mjölkkors personlighet och hur mycket mjölk de producerar. Det visar forskare vid Linköpings universitet i en studie som publicerats i tidskriften Journal of Dairy Science. – Jag har länge varit intresserad av sambandet mellan personlighet och produktionsnivåer hos mjölkkor, säger Louise Hedlund, en av forskarna bakom studien.

I branschen finns sedan länge en medvetenhet kring detta, men några entydliga vetenskapliga resultat har hittills inte publicerats. Tillsammans med docent Hanne Løvlie vid Linköpings universitet visar hon att beteenden som ofta beskrivs som uttryck för oro, stress eller nervositet har en negativ koppling till mjölkproduktion. Det innebär att individider som uppvisar mer nervösa beteenden också producerar mindre mängd mjölk.

Studien är gjord på 56 mjölkkor av raserna Holstein och Svensk röd och vit boskap (SRB) på Vreta Naturbruksgymnasium utanför Linköping. Forskarna registrerade nervösa beteenden hos korna under mjölkning och vid separation från gruppen, men också då korna presenterades för föremål de inte tidigare sett.

– Det finns en generell uppfattning hos många svenska mjölkproducenter att kor som är mindre nervösa producerar mer och bättre mjölk. Det är roligt att kunna visa på att det finns belägg för det påståendet, säger Louise Hedlund. Personlighet hos djur definieras vetenskapligt som beteenden som är relativt stabilda över tid och/eller sammanhang. Trots att intresset för den här typen av forskning har ökat kraftigt de senaste tio åren finns bara begränsad kunskap kring varför djur uppvisar olika personlighetstyper och på vilket sätt personlighet är kopplad till olika aspekter av djurens liv.

– Det har varit jätteroligt att kunna undersöka hur även personlighet och produktion kan hänga samman, säger Hanne Løvlie som främst forskar kring personlighet hos djungelhöns. Mjölkkor lever längre och hanteras mer än alla andra typer av produktionsdjur. Kornas personlighet påverkar i hög grad arbetsmiljön och tidsåtgången för djurskötarna och därmed också den ekonomiska situationen för producenten.

– Det är viktigt att förstå hur kons personlighet hänger samman med hennes mjölkproduktion för att kunna lägga upp aveln och djurhanteringen så att vi i framtiden får så effektiva och lätthanterliga produktionsdjur som möjligt, säger Louise Hedlund.

Kontaktinformation
Hanne Løvlie +46 (0) 73 639 44 97, e-post: hanne.lovlie@liu.se. Louise Hedlund +46 (0) 73 769 31 50, e-post: louisehedlund@live.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera