Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juli 2015

Attityden till pengar i förändring – vi väljer värdetillväxt före trygghet

Svenskarnas attityd till pengar och finansiella företag har förändrats. Minnet av finanskrisen har suddas ut. Vi står utan ränta på vårt sparkapital och istället kan vi låna pengar billigt. Det visar en stor kartläggning av svenskarnas attityder till pengar som genomförts av varumärkes- och anseendeforskaren Tony Apéria vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

I studien konstateras att ett trendskifte är på gång och att vi idag lägger allt större vikt vid begreppet ”värdetillväxt” när vi tar beslut om hur vi vill använda våra pengar.

– Det senaste året har vi sett att svenskarnas attityder till pengar har förändrats. Sedan finanskrisen har segmentet ”trygghet” alltid hamnat i topp när jag genomfört denna studie, men efter en stadig ökning de senaste åren har ”värdetillväxt” nu alltså gått om, säger Tony Apéria, forskare vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Norrmännen likadana
– Jag har nu noterat den här utvecklingen i flera studier så förändringen är stabil. Samma trend kan även bekräftas i vårt grannland Norge. Det största behovssegmentet våren 2015 är alltså värdetillväxt som har ökat från 14 procent 2013 till dagens 26 procent. Trygghet är fortfarande viktigt och hamnar på en andraplats med 25 procent (38 procent 2013) följt av konsumtion på 21 procent.

– Att prioritera tillväxt syns extra tydligt i Stockholmsområdet där segmentet får 29 procent. Där kan man även se en extrem ökning på sparande i bostadsrätter och villor. Troligen sammankopplat till den förväntade värdeökningen i just sådana investeringar, säger Tony Apéria.

Ökat intresse för optioner
Trendskiftet innebär att den svenska allmänheten tydligare än tidigare söker finansiella aktörer som hjälper dem att skapa just värdetillväxt. Detta speglas även i Tony Apérias Anseendebarometer samt Hållbarhetsindex som kartlägger våra attityder till de största varumärkena på den svenska marknaden.

Resultaten visar att traditionella finansiella företag, så som de svenska storbankerna, backar medan till exempel företaget Avanza, som representerar ”modern banking”, istället upplevs mer positivt och hållbart av svenska folket.

– Vi ser ett ökat intresse för mer avancerade tjänster som aktiehandel, rådgivning och optioner. Samtidigt ser vi att konsumenterna vill ta ett större eget ansvar för sina investeringar. Det räcker inte längre att enbart erbjuda lån, sparande och enklare finansiella tjänster, konstaterar Tony Apéria.

Om studien
Studien genomfördes våren 2015 i ett riksrepresentativt urval genom en onlinepanel. 6 016 intervjuer gjordes med personer i åldern 18-74 år. 80 av Sveriges största och mest synliga konsumentföretag kartlades och 15 av de största och mest synliga finansiella företagen granskades i detalj. I detta urval har bland annat frågor om svenskarnas attityder till pengar ställts. Studien ingår i Tony Apérias pågående forskning om sambanden mellan Varumärke, Anseende och Hållbarhet.

Kontaktinformation
Tony Aperia, Ekonomie doktor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, tfn 070-775 29 17, e-post tony.aperia@sbs.su.se Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera