Tema

Fler överbelastningsskador på konstgräs

Om konstgräs skulle vara farligare att spela fotboll på än naturgräs har länge diskuterats i fotbollsvärlden. En avhandling från Linköpings universitet visar att spelare på konstgräs har fler överbelastningsskador än spelare på naturgräs.

Risken för en skada hos en professionell fotbollsspelare är 1000 gånger högre än för arbetsskada hos en industriarbetare. Det innebär att fotbollsspelande kan räknas som ett högriskarbete. I sin avhandling har Karolina Kristenson undersökt de faktorer som gör fotbollsspelande till ett så skadefyllt yrke.

Hon har studerat skadorna bland manliga fotbollsspelare som spelar i lag i allsvenskan, den norska motsvarigheten, tippeligan, samt i Europeiska fotbollsförbundets turnering Champions League.

Hon jämför bland annat hur tid som professionell fotbollsspelare, spelunderlag och byte mellan underlag bidrar till olika typer av skador. Bland annat konstaterar hon i avhandlingen att lag som spelar på konstgräs har en ökad generell skaderisk.

De skador som är överrepresenterade bland lag som spelar på konstgräs är främst överbelastningsskador, speciellt i underben samt ljumsk- och höftregionen.

– Om man bara tittar på de akuta skadorna med plötslig debut, som man med säkerhet kan säga att inträffade på ett visst underlag, ser man ingen skillnad i skadenivåer. Men utfallet blir annorlunda på lång sikt och om man räknar in överbelastningsskadorna, säger Karolina Kristenson, doktorand i idrottsmedicin.

Genom sin avhandling passar den tidigare fotbollsspelaren också på att avliva några myter inom fotbollsvärlden.

– Det är en ”sanning” i fotbollsvärlden att när man byter mellan underlag blir man mer skadad. Men jag ser inget samband i min forskning mellan skaderisk och hur ofta man byter underlag, säger Karolina Kristenson.

Man brukar också säga att spelare som har naturgräs på sin hemmaplan blir mer skadade när de spelar match på konstgräs. Även denna myt avlivar Karolina Kristenson. Hennes studie visar att det är precis tvärtom, dessa spelare är mindre skadade.

Avhandlingen
Risk factors for injury in men’s professional football, Linköping University Medical Dissertations No 1445. Karolina Kristenson.

Kontaktinformation
arolina Kristenson, doktorand, 073 94 14 156, karolina.kristensson@liu.se

Fler överbelastningsskador på konstgräs

 lästid ~ 1 min