Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juli 2015

Attityder påverkar våra resvanor mer än stadsplaneringen

Svenskarna reser allt längre för att komma till arbetet. Transporter står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av fossila bränslen. Stadsplanering kan vara ett sätt att komma till rätta med problemet och skapa ett hållbart resande, men en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att det inte räcker. Det måste även till andra insatser, som är kopplade till individen och dennes attityder och valmöjligheter, för att ändra våra resvanor.

Stadsplanerare förespråkar gärna täta blandstäder som ett sätt att nå ett mer hållbart resande. När bostäder, service och arbetsplatser blandas och förtätas finns det man behöver inom räckhåll, vilket kan leda till ett minskat bilåkande. I praktiken blir inte effekten så stor som det är tänkt.

Allt fler kan välja bort det som finns inom nära räckhåll när möjligheten att överbrygga geografiska avstånd blir större genom bland annat tillgång till bil och distansarbetets snabba utbredning. Med denna möjlighet blir de egna preferenserna och önskemålen ofta viktigare än vad som finns inom en geografisk närhet. Det gäller till exempel hur man reser till arbetet, var man gör sina inköp och vart man åker på söndagsutflykt.

Studerat svenskars vardagsresande
– Om man menar allvar med att skapa ett hållbart resande så räcker det inte att bygga täta blandstäder, säger avhandlingens författare Erik Elldér.

För att förändra resvanor måste stadsplanering kombineras med andra insatser som är kopplade till individen, till exempel informationskampanjer, billigare kollektivtrafik eller trängselskatt. I avhandlingen har Erik Elldér studerat människors vardagsresande i Sverige, det vill säga resor till arbete, servicefunktioner och fritidsaktiviteter (ej semesterresor) och hur dessa påverkas av den stadsstruktur (arbetsplatser, bostäder, service, butiker, skolor, infrastruktur med mera) som finns.

Underlaget utgörs bland annat av statistik från SCB och de nationella resvaneundersökningarna.

Avhandlingen ”The changing role and importance of the built environment for daily travel in Sweden” presenterades den 12 juni 2015. Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Erik Elldér, fil dr Tel 031-786 1386, 0737-241645 erik.ellder@geography.gu.se Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan Tel 031-786 1247, 0709-226689 maria.norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera