Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2015

Skånsk satsning på metoder att rena vatten från läkemedelsrester

Forskare vid Högskolan Kristianstad ska arbete med tre miljöstrategiska insatser inom Region Skånes handlingsplan för läkemedel och miljö 2015–2018: monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten, modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten samt EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk

Det är forskaren Erland Björklund som tillsammans med kollegan Ola Svahn vid Högskolan Kristianstad som tilldelats 530 000 kr av Region Skåne för arbete med de tre miljöstrategiska insatserna.

De tre olika delarna knyts samman till en helhet. Metodutveckling av läkemedelsanalys samt monitorering av läkemedel har inletts och kommer att pågå parallellt med utveckling och utvärdering av modern avloppsvattenrening baserat på filterteknik i fullskala.

Merparten av arbetet genomförs under hösten 2015 samt 2016. Både på nationell och europeisk nivå tas också initiativ för ökad kunskap om förekomst och reduktion av läkemedelsrester. Genom EU-samarbete via europeiska organet WssTP, Water supply and sanitation Technology Platform stärker Region Skåne nu sitt miljöstrategiska arbete inom detta område ytterligare.

– Regionen delfinansierar mitt arbete som ansvarig för den grupp inom WssTP som arbetar med nya metoder för rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. På så vis visar vi vilka aktiviteter som är på gång i Skåne, säger Erland Björklund, forskare vid Högskolan Kristianstad som även leder projektet.

Regionen stöttar också Krinovas medlemskap i WssTP.

– Detta medlemskap ger oss möjlighet att få inblick i teknikdriven utveckling och innovation på vattenområdet i Europa, säger Erland Björklund, men också att uppmärksamma kommissionen på vilka tekniker som behöver lyftas fram på sikt.

Water supply and sanitation Technology Platform, WssTP, initierades 2004 av EU-kommissionen för forskning och teknikutveckling inom europeiska vattensektorn och har i dag 137 medlemsorganisationer från industri, forskning och branschorganisationer.

Kontaktinformation
Erland Björklund, forskare vid HKR, 0722-33 09 80, erland.bjorklund@hkr.se. Ola Svahn, forskningsingenjör vid HKR, 0702-28 12 45, ola.svahn@hkr.se. Fabian Rimfors, PR och forskningskommunikatör HKR, 0768-23 88 42, fabian.rimfors@hkr.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera