Artikel från SEI – Stockholm Environment Institute

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2015

Lokala initiativ skapar ett hållbart och energismart Hökarängen

En rapport från Stockholm Environment Institute visar hur lokala initiativ kan bidra till hållbara livsstilar och ett energisnålt samhälle. Investeringar i Stockholmshems fastigheter i Hökarängen har minskat värmeenergiförbrukningen med 32 procent per kvadratmeter.Rapporten Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning presenterades 30 juni i Almedalen.

En stark, global urbaniseringstrenden fortsätter att öka. 2014 levde över hälften av världens befolkning i stadsområden jämfört med en knapp tredjedel år 1950. 2050 förväntas omkring två tredjedelar av världens befolkning leva i tätorter.

Sverige har också en stark urbaniseringstrend, framförallt i Stockholm. Den snabba befolkningstillväxten i städerna innebär både möjligheter och utmaningar. En av de största utmaningarna är behovet att minska stadens negativa klimat- och miljöpåverkan och samtidigt uppfylla kraven på nya bostäder och utveckling av infrastruktur.

Skapa engagemang
– Projektet Hållbara Hökarängen har tydligt visat att det miljömässigt hållbara samhället lättare uppnås om vi samtidigt arbetar med det sociala och kulturella kapitalet. Det har varit mycket intressant att driva projektet och med olika metoder skapa engagemang hos människor för mer hållbara livsstilar och förändrade beteenden, säger Katarina Axelsson projektledare vid Stockholm Environment Institute.

Investeringar för ökad energieffektivitet i Stockholmshems fastigheter i Hökarängen har inneburit en minskning av värmeenergiförbrukningen med 32 procent per kvadratmeter jämfört med år 2007, i de fastigheter där investeringsprogrammet har avslutats.

Fortsatt minskad energiförbrukning
Prognosen visar också att minskningen kommer att uppgå till närmare 40 procent efter driftoptimering. Det betyder att Stockholmshem har goda förutsättningar att nå sitt fastställda mål om max 13 kilo växthusgasutsläpp per kvadratmeter år 2017.

Utnyttjande av hållbara lösningar i kombination med en strategisk utveckling av området har gett hela Hökarängen ett uppsving. Hållbarhetsfestivaler, studiecirklar och konkreta åtgärder kan rekommenderas för dem som driver hållbarhetsarbete på stadsdelsnivå. Konkreta resultat i projektet syftar till att demonstrera hur fastighetsägare, boende och lokala aktörer kan samarbeta för minskad energianvändning och resursanvändning i ett bostadsområde.

Några av projektets konkreta resultat:

  • Det lokala engagemanget för hållbara livsstilar har tydligt stärkts. • Ett nätverk av lokala Hållbarhetsambassadörer har etablerats.
  • Värmeenergiförbrukningen i Stockolmshems fastigheter har minskat med 32 procent per kvadratmeter i de fastigheter där investeringsprogrammen har avslutats.
  • Ett lokalt omställningsinitiativ har startats och ordnar nu lokala workshops och kurser i stadsodling och permakultur.
  • I en av de lokala mataffärerna har projektet Hållbara Hökarängen bidragit till ett större utbud av ekologiska varor.
  • Den sociala hållbarheten har tydligt stärkts och majoriteten av de tillfrågade upplever att Hökarängen har utvecklats mycket positivt under de senaste åren.
  • Studiecirklar i klimatsmart matlagning fortsätter att drivas av de boende.

Läs mer
Slutrapporten Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning
Läs projektbloggen
Kontrollera din egen klimatpåverkan

Hökarängen Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning är ett initiativ kring hållbar stadsutveckling. Projektet har drivits av bostadsbolaget Stockholmshem och Sustainable Innovation (SUST) i samarbete med Stockholm Environment Institute och Sustopia. Projektet har erhållit delfinansiering från Energimyndigheten, detta delprojekt har genomförts under åren 2012-2015.

Kontaktinformation
Ylva Rylander, pressansvarig Stockholm Environment Institute 073-150 3384 ylva.rylander@sei-international.org Katarina Axelsson, projektledare, Stockholm Environment Institute 073-7078577 katarina.axelsson@sei-international.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera