Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2015

Forskningsprojekt möjliggör kolfiber av lignin

Innventia har tillsammans med Södra och sju övriga organisationer beviljats ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit från lignin. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.

I korthet handlar forskningsprojektet om tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit med god prestanda och lägre pris än idag. Lignin från trä används som huvudsaklig kolfiberråvara. Syftet är att demonstrera komponenter för bilindustrin genom att skräddarsy råvaran, tillverkningsprocessen för kolfibrer samt olika tillverkningstekniker där man inriktar sig på att ersätta traditionella, tyngre material i bilar med lättviktskomposit.

Innventia som ingår i RISE Research Institutes of Sweden är värd för projektet och koordinerar genomförandet. Innventia har, tillsammans med Chalmers och industripartners, utvecklat LignoBoost-processen som ger ett rent lignin, vilket är en förutsättning för att tillverka kolfiber. Forskning och utveckling vid Innventia har resulterat i allt bättre ligninkvaliteter anpassade för kolfibrer, men även för annan användning (t ex för aktivt kol, batterier och bindemedel). Genom samarbete med Swerea SICOMP, partner i det nya EU-projektet, täcker de båda forskningsinstituten hela kedjan från massabruket till färdig komposit.

– Vi är väldigt stolta över det team av kompetenser som tillför riktigt bra förutsättningar att driva utvecklingen vidare mot ligninbaserade kolfibrer kommersiellt tillgängliga för lättviktsmaterial. Genom ett bra samarbete mellan Innventia och Södra har vi äntligen resurser att börja koppla ihop hela värdekedjan från skog, massabruk vidare till en komposit för användning i en bil, säger Per Tomani som är projektets koordinator.

– Projektet gör det möjligt för oss att komma ett steg närmare en kommersialisering av kolfiber från lignin. Om vi kan skapa detta resulterar det i minimerat utsläpp av koldioxid globalt samt skapar en fortsatt utveckling av en produkt som bedöms ha en stor lönsam marknad, säger Fredrik Gellerstedt på Södra Innovation & Nya affärer.

Forskningsprojektet GreenLight sker inom Bio-Based Industries som är ett partnerskap av europeiska industriföretag och EU. Företagen som är med i projektet ingår i hela värdekedjan, från skogen till färdig produkt. Konsortiet leds av Innventia och har beviljats 2,6 miljoner euro för projektet som löper på fyra år med start sommaren 2015.

Innventia ingår i RISE Research Institutes of Sweden. Läs mer på www.innventia.com.

Kontaktinformation
Per Tomani, koordinator för EU-projektet & teamledare för Innventias F&U-område ”Lignin & kolfibrer”. Tfn: 0768-767281, per.tomani@innventia.com. Fredrik Gellerstedt, affärsutvecklare Södra Tfn: 0768- 400 720. Laila Rogestedt, innovationsdirektör och chef för Innovation & Nya affärer Södra Tfn: 0725- 743 256.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera