Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2015

Mikrolån blir alltmer kommersiella

I slutet av 1990-talet introducerades mikrolån som ett effektivt sätt att bekämpa världens fattigdom. Sättet att utvärdera mikrolån har förändrats kraftigt sedan dess och uppmuntrar alltmer till företagslika modeller, visar Sofia Nilsson Altafi i en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ratinginstituten och deras rapporter har gått från att uppmuntra organisationsformer och arbetssätt som är vanliga i civilsamhället, till att istället uppmuntra alltmer företagslika modeller.

I sin avhandling Evaluations as Mirrors and Co-constuctors har Sofia Nilsson Altafi undersökt hur ratinginstituts utvärderingar och betygsättning av mikrofinansorganisationer i Indien förändrats mellan 1999 och 2014.

Från början uppmuntrade rapporterna en större mångfald av organisationer samtidigt som de innehöll tydliga riktlinjer för hur mikrofinansorganisationerna borde bedriva sina verksamheter.

− Rapporterna har efter hand blivit mer likformiga och är idag också mer sakliga och beskrivande. Det gör att investerare som läser rapporterna får dra egna slutsatser och själva bedöma organisationerna, säger Sofia Nilsson Altafi.

Även om ratingrapporterna återspeglar större trender i mikrofinanssektorn, händer det också att ratinginstitut avviker från mer allmänna förväntningar, vilket tyder på att dessa utvärderare kreativt försöker att förändra förväntningar och krav som innehas av andra viktiga målgrupper.

− Ratinginstituten har gått i bräschen när det gäller att göra mikrofinansorganisationerna mer företagslika. Det har skett en likformning och en kommersialisering på bekostnad av mångfald och sociala värden, säger Sofia Nilsson Altafi.

Kontaktinformation
Sofia.Altafi@hhs.se 08-736 9569

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera