Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2015

Tidig korsbandsoperation viktig för idrottare

Idrottsutövare som skadar korsbandet och som snabbt vill återgå till idrottandet bör opereras tidigare. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Enligt Svenska korsbandsregistret är genomsnittstiden från skada till operation ungefär ett år i Sverige. Det saknas dock kunskap och samsyn kring vad som är den optimala tidpunkten för operation.

Doktoranden Martina Åhlén, som till vardags är ortopedläkare, har i sin avhandling studerat patienter som opererat det främre korsbandet med hjälp av kroppsegna senor. Metoden är den vanligaste vid korsbandsoperationer.

I en studie återgick patienterna som opererats inom fem månader till en högre aktivitetsnivå jämför de som väntat i snitt mer än två år med operation.

– Alla som drabbas av en korsbandsskada behöver inte opereras utan kan först behandlas med sjukgymnastik. Många som idrottar på högre nivå väljer dock operation. Likaså om man har en kvarstående instabilitet i knät trots sjukgymnastik bör man opereras, säger Martina Åhlén.

En annan studie, som involverar 19 patienter som opererat sitt främre korsband, visar att det efter operation med egna senor i många fall kvarstår en kraftnedsättning vid djup knäböjning – något som kan ha betydelse vid vissa typer av idrott som gymnastik och brottning.

Oavsett om patienten genomgår operation eller inte är en korsbandsskada förenat med ökad risk för förslitningar (artros) i leden, vilket kan ge stela och ömma leder. En teori är att artrosrisken har inflammatoriska orsaker.

Martina Åhlén har i ytterligare en studie följt upp elva patienter åtta år efter att de opererats. Patienterna hade då inte någon signifikant ökad nivå av inflammatoriska proteiner och brosknedbrytningsmarkörer i det opererade knäet jämfört med det friska.

FAKTA
Avhandlingen Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Semitendinosus and Gracilis Autografts försvarades vid en disputation den 29 maj.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38463

Kontaktinformation
Martina Åhlén, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 0706 795 870, martina.ahlen@vgregion.se. Huvudhandledare: Mattias Lidén, 0707 292 129; mattias.liden@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera