Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2015

Hur lär sig barn bäst ett andra språk?

Var lär man sig mest engelska på kortast tid, i Sverige eller Vietnam? Svenska barn är bättre på att kommunicera, medan vietnamesiska barn är bättre på att göra korrekta meningar och förstå språkregler. Det visar en studie av barn i 11-12-årsåldern som är gjord av doktoranden Vi Thanh Son vid Lunds universitet.

– Svenska barn är friare i klassrummet och kommunicerar mer på engelska. De har bättre uttal, kan fler ord och pratar gärna på, även om annat än skoluppgifterna. Däremot förstår de ofta inte ens basala grammatiska termer som subjekt och tempus.

Att kunna engelska är lika viktigt i Sverige som i Vietnam, där språket är avgörande för om du får jobb eller inte. Doktoranden Vi Thanh Son håller på med en avhandling om hur barn i femte klass lär sig engelska och vad de bemästrar, genom att studera klassrumsaktiviteter och låta barnen lösa olika uppgifter på engelska. Vad resultaten visar hittills är att lärarna och eleverna är mer styrda av förutbestämda lektionsplaneringar och detaljerade läroplaner i Vietnam. De läser ofta efter läraren i kör och är noga med att följa upp den grammatik som de lärde sig förra lektionen.

– De memorerar det de lär sig utantill och kan dessutom förklara språkets regler. Frågar man varför det heter ”he knows” istället för ”he know” så vet de varför.

De svenska och vietnamesiska barnen i studien är jämförbara i fråga om engelskundervisning i skolan. De har börjat med engelska i tredje klass och har haft engelska i två år vid tiden för studien. Det som skiljer är att de vietnamesiska barnen har extra privatundervisning i engelska, medan de svenska barnen har mer kontakt med engelska utanför skolan, via olika medier. Analyserna är inte färdiga ännu, men tendensen är att de svenska barnen har lättare att kommunicera på engelska, medan de vietnamesiska barnen kan beskriva de grammatiska reglerna bättre.

FAKTA
Vi Thanh Son doktorerar i slutet av 2016 med en avhandling som har arbetsnamnet: “Acquiring English as a second language: a comparison of learning and teaching English in Swedish and Vietnamese primary schools”, och hon deltar i den internationella språkkonferensen The Bridging Language Acquisition and Language Policy symposium den 17-18 juni.
Program: http://konferens.ht.lu.se/lpp-symposium/program/


Kontaktinformation
Vi Son Thahn, doktorand i lingvistik, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (obs! svensktalande). Mobil: 0737213459 Mejl: vi_son.thahn@ling.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera