Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2015

73 miljoner för svensk industriinnovation

Den 3 juni meddelades 15 av 28 projektkonstellationer att de tilldelats medel för sina sökta forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). Det är det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation – som står bakom utlysningen. De godkända ansökningarna omfattar sju stycken fullvärdiga FUI-projekt samt åtta kortare projekt.

– Vi ser en mycket bra mix av industri- och akademipartner, vilket ligger helt i linje med PiiAs satsningar, säger Anders OE Johansson, programchef för PiiA. Gränsöverskridande samarbeten är en viktig förutsättning för framgångsrik innovation baserad på digitalisering.

Aktörerna inom de godkända projekten omfattar 17 processindustrier, 11 akademier och 32 leverantörer, de sistnämnda fördelade mellan närmare 2/3 SME-företag och resten större systemleverantörer. 60 enskilda projektpartner således, där ett antal större industrier och akademier deltar i fler än ett projekt. Med alla medverkande parter per projekt sammanräknade är det 82 aktörer.

– Allt detta tyder på ett högt projektengagemang vilket även finansieringen visar, säger Anders OE Johansson, där merparten av de 73 miljoner kronorna – 54 procent – kommer från svensk industri, såväl från större processindustri som dess leverantörer.

Bland projekten finns Human Center Remote Control som fokuserar på nya typer av utmaningar inom operatörsmiljöer för att förbättra effektivitet och ergonomi genom ökad interaktion framförallt vid fjärrstyrning. Ett annat projekt arbetar med att anpassa, utveckla och kombinera olika typer av ”förstärkt verklighet”, det vill säga Augmented Reality, en mix av verkliga och virtuella synintryck. Ytterligare ett projekt arbetar med övervakning av transportband; det byggs idag extremt långa sådana – upp till 5-10 mil – som kan ersätta lastbils- och andra transporter. Ett avslutande projektexempel hittar vi inom livsmedelstillverkning där de övervakar och kvalitetssäkrar koagulering av ostmassa, onekligen ett annorlunda område.

förbättrad verksamhetsnytta ökar, avslutar Anders OE Johansson. Att även se affärsutveckling som en integrerad del av projekten är oerhört positivt. Utlysningen, som stängde den 8 april, är PiiAs tredje sedan programmets operativa start i januari 2014. För tillfället är PiiAs fjärde utlysning öppen för förstudieprojekt, vilken beräknas omsluta 8 miljoner kronor av offentliga medel och stänger den 17 juni.

Kontaktinformation
Anders OE Johansson, programchef PiiA 070-562 52 50 anders.oe.johansson@sip-piia.se PiiA på Twitter: @sipPiiA

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera