Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2015

Svårt använda Europaparlamentet som språngbräda för att komma in i nationella parlament

Tvärtemot en gängse uppfattning är det svårt för nya partier att använda Europaparlamentet som språngbräda till nationella parlament. Avgörande för att det ska lyckas är politisk erfarenhet. Det visar en avhandling i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Europaparlamentet ses ofta både som en lätt arena för nya partier att ta sig in på och som en språngbräda in i den nationella politiken. Men i verkligheten är det svårt för nya partier att bli invalda i Europaparlamentet. Det är också relativt sällan som framgångar i valet till Europaparlamentet leder till framgångar i nationella val. Det visar Sofie Blombäck i sin avhandling där hon studerat de nya partier som valdes in i Europaparlamentet under perioden 1979 – 2009.

– I jämförelse med nationella val är det färre nya partier som valts in i Europaparlamentet, säger Sofie Blombäck.

Av de femtio nya partier som under perioden kom in i Europaparlamentet lyckades sjutton sedan också bli invalda i sina nationella parlament. Hälften av de femtio var, efter den första mandatperioden i Europaparlamentet, utan representation vare sig på EU-nivå eller nationellt.

Avgörande för att ett parti ska lyckas ta steget från Europaparlamentet till det nationella parlamentet är enligt Sofie Blombäck bland annat ett partis ledning och i vilken utsträckning nya partier lyckas bli accepterade av de etablerade partierna.

– Det som påverkar om framgångar i valet till Europarlamentet också leder till framgångar i nationella val är en kombination av ledare med politisk erfarenhet, ett fördelaktigt valsystem på nationell nivå liksom att det nya partiet accepteras av de etablerade partierna i Europaparlamentet och därigenom kan bli medlem i en av de etablerade partigrupperna, säger Sofie Blombäck. Speciellt i länder där valsystemet gör det svårt för nya partier att bli invalda i det nationella parlamentet, kan den europeiska arenan vara viktig.

– Representation i Europaparlamentet kan medföra att partiledarna får politisk erfarenhet och att partiet får tillgång till olika resurser, säger Sofie Blombäck.

En annan avgörande faktor är som sagt ledarskap. Oavsett typ av parti är ledare med politisk erfarenhet – antingen från andra partier eller från att ha suttit i Europaparlamentet en längre tid – närmast nödvändigt.

Ladda ner/läs mer om avhandlingen Making their way home from Brussels. New political parties in European and national elections.

Kontaktinformation
Sofie Blombäck, sofie.blomback@pol.gu.se, 0706-564966, 031-7866520

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera