Artikel från Umeå universitet
3 juni 2015

Ny beräkningsmodell kan förbättra mätning av prestationsförmåga

Nuvarande beräkningsmodeller för att bedöma den maximala syreupptagningsförmågan hos manliga elitlängdskidåkare, och därmed deras prestationsförmåga, är inte optimala. Det konstaterar Tomas Carlsson i en avhandling från Umeå universitet, där han även presenterar en ny beräkningsmodell, som kan råda bot på problemet.

– För att göra en rättvis bedömning av längdskidåkares prestationsförmåga är det helt nödvändigt att använda den testvariabel som på bästa sätt reflekterar skidåkarens prestation. Om man använder en annan variabel riskerar man att missbedöma prestationsförmågan hos längdskidåkaren, med allt vad det innebär, exempelvis i form av ett felaktigt träningsupplägg, med mera, säger Tomas Carlsson, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Elitlängdskidåkare genomgår fysiologiska tester vid ett idrottslaboratorium för att bestämma sin maximala syreupptagningsförmåga (V̇O2max), vid minst två tillfällen per år. Denna förmåga är viktig för prestationsförmågan inom längdskidåkning och den utvärderas vanligtvis som antingen ett absolut värde, det vill säga då V̇O2max är uttryckt i enheten liter syre per minut, eller som det så kallade ”testvärdet”, då det absoluta värdet av V̇O2max uttryckt som milliliter syre per minut delas med skidåkarens kroppsvikt. Tomas Carlsson har i sina studier visat att inget av dessa V̇O2max-värden är optimalt för att utvärdera manliga elitlängdskidåkares prestationsförmåga när det gäller distansskidåkning.

För att göra en så rättvis bedömning av kapaciteten att prestera i distanstävlingar anser han att man istället bör dela V̇O2max med roten ur kroppsvikten.

I avhandlingen visar han att om man använder det absoluta värdet så kommer prestationsförmågan för ”stora” längdskidåkare att överskattas samtidigt som ”små” längdskidåkares kapacitet kommer att underskattas. Vid användandet av testvärdet gör man motsvarande felskattning men med omvänt resultat, det vill säga att stora skidåkare underskattas och små skidåkare överskattas avseende prestationsförmågan. När det istället gäller sprintskidåkning anser Tomas Carlsson att man bör använda det absoluta värdet av V̇O2max för att utvärdera elitaktiva mäns prestationsförmåga.

Tomas Carlsson konstaterar att V̇O2max alltså viktig för prestationen i längdskidåkning. Detta hänger ihop med att luftens syre tas upp i lungorna och med hjälp av hjärtat transporteras det syrerika blodet till de arbetande musklerna. Inuti musklerna används syret för att återuppbygga den energirika föreningen ATP, som kan användas av musklerna för att skapa kraft. Genom att kontinuerligt förse de kraftskapande musklerna med syre minskar behovet av att utnyttja anaeroba processer för energiframställning vilka bland annat leder till kraftutvecklingspotentialen hämmas. V̇O2max kan med andra ord sägas vara en indikator på förmågan att skapa framåtdrivande krafter medan kroppsvikten utgör motsvarande indikator för de bromsande krafterna.

– Generellt sett gäller det att skapa så stor obalans mellan framåtdrivande och bromsande krafter under tävlingen för att få en så bra sluttid som möjligt. För att bedöma en individs förmåga att skapa ”obalans” behöver man hitta det optimala förhållandet framåtdrivande och bromsande krafter för att beskriva den specifika prestationen, vilket medför att viktens vikt är viktig vid utvärdering av elitlängdskidåkares prestationsförmåga, säger Tomas Carlsson.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Tomas Carlsson kommer från Enviken i Dalarna. Han har en examen i medicinsk vetenskap med inriktning mot idrottsmedicin från Högskolan Dalarna och är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Om disputationen
Fredagen den 5 juni försvarar Tomas Carlsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar sin avhandling med titeln: Den optimala massexponentens betydelse vid utvärdering av prestationsförmåga inom längdskidåkning. (Engelsk titel: The importance of body-mass exponent optimization for evaluation of performance capability in cross-country skiing). Opponent: Klavs Madsen, associate professor, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet/Department of Public Health – Sport Science, Aarhus universitet, Danmark. Huvudhandledare: Michail Tonkonogi. Disputationen äger rum kl. 14.00 i Föreläsningssal 6 vid Högskolan Dalarna.

Kontaktinformation
Tomas Carlsson Telefon: 023-77 84 84 E-post: tca@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera