Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2015

​Branden i Västmanland – så samordnades kommunikationen

Vid akuta kriser behövs ett tydligt ledarskap för att samordna aktörers kriskommunikation. Det har forskare vid DEMICOM, Mittuniversitetet, kommit fram till efter en studie av kommunikationssamordningen vid skogsbranden i Västmanland.

Skogsbranden i Västmanland för ett år sedan skapade inte bara extrema utmaningar för räddningsorganisationerna, utan även för de myndigheter som behövde koordinera information om branden till allmänheten. En ny rapport från forskningscentret DEMICOM, vid Mittuniversitetet, visar att under den akuta krisen var ett styrande ledarskap effektivt för att samordna kriskommunikationen.

Under pågående kris, det vill säga när branden i Västmanland härjade som mest, studerade de ledarskap och koordination av det nätverk som bildades för att samordna kriskommunikationen mellan olika aktörer. Själva nätverket koordinerades under branden av en representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerade telefonkonferenser med berörda parter.

– Vi såg att mötenas tydliga struktur och ledning gjorde att alla deltagare kunde lyfta de kommunikationsfrågor som behövde samordnas, säger Catrin Johansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, som tillsammans med Emelie Bäck, forskare vid forskningscentret DEMICOM, har författat rapporten.

Analysen av kommunikationen under dessa möten visade att relationsskapande och anpassning till externa hot fick mycket lite utrymme. I stället var det den styrande strategin som användes absolut mest.

– Den akuta situationen påverkade ledningen av nätverket. Man behövde använda tiden så effektivt som möjligt för att skapa en gemensam lägesbild och en databas med frågor och svar som sedan användes av myndigheterna, säger Catrin Johansson.

Slutsatsen de drar är att behovet av ett tydligt ledarskap i ett nätverk vid en kris beror på att många deltagare träffas för första gången och att arbetet snabbt måste gå framåt. Styrningen är då viktig för att snabbt få alla deltagare aktiva och engagerade när det gäller informationssamordningen. En sådan ledningsstrategi bidrar dessutom till att även oerfarna deltagare kan dra sitt strå till stacken och uppmärksamma viktiga frågor.

Rapporten ”Nätverksledarskap för samordning vid kriser – en studie av skogsbranden i Västmanland”.

Kontaktinformation
Catrin Johansson, professor, 070-554 26 69, e-post: catrin.johansson@miun.se Emelie Bäck, forskare, 070-366 57 50, e-post: emelie.back@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera