Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2015

Storstadssjukhusen flitigast i sociala medier

Sjukhusen som är flitigast i sociala medier finns i Stockholm och Västra Götaland. Det visar en kartläggning som gjorts av läkarstudenter vid Sahlgrenska akademin.

Samtliga svenska landsting har idag en egen Facebook-sida som i genomsnitt uppdateras drygt varannan dag. Flitigast i sociala medier är sjukhusen i Stockholm och Västra Götaland. Det visar en kartläggning som gjorts av läkarstudenter vid Sahlgrenska akademin.

I undersökningen tillfrågades 80 svenska sjukhus och samtliga 21 svenska landsting om hur de använder Facebook, YouTube, Twitter och Instagram. 25 sjukhus och 15 landsting svarade på enkäten.

Kartläggningen, som presenteras i läkarstudenten Alexander Appelstrands examensarbete vid Sahlgrenska akademin, inkluderade även sökningar på landstingens och sjukhusens sociala medier och hemsidor, samt intervjuer med ansvariga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm.

Slutsatsen är att den svenska sjukvården tagit ett stort steg framåt när det gäller närvaron i sociala medier: 2009 hade 2 sjukhus sociala mediekonton i eget namn, i september 2014 var antalet 43.

När de gäller landstingen har samtliga enligt kartläggningen idag minst 1 egen Facebook-profil. Under den studerade månaden, september 2014, skrev det genomsnittliga landstinget 13 inlägg på Facebook varav åtta innehöll ett hälsobudskap

Sporadisk användning

På sjukhusnivån är användningen mer sporadisk. Av de 80 studerade sjukhusen använder bara 20 regelbundet minst ett av de fyra sociala medierna. Flitigast på sociala medier är sjukhusen i Stockholms Läns Landsting och i Västra Götalandsregionen och det är Facebook och YouTube som är mest populära.

– Det finns i huvudsak tre anledningar till att sjukhusen använder sociala medier: för att sprida information till allmänheten, för att rekrytera personal och för att marknadsföra sig själva. Att färre sjukhus än landsting använder sociala medier beror på att många representeras av sitt landsting i dessa kanaler, säger Alexander Appelstrand.

De flesta landsting har idag riktlinjer som säger att patientinformation inte får finnas synligt i sociala medier, bland annat med hänvisning till patientsekretessen. Direkt patientkontakt i sociala medier är också väldigt ovanlig bland svenska sjukhus, visar kartläggningen.

– Bland riskerna nämnde många att sociala medier kan sudda ut gränsen mellan det privata och det professionella, och att aktivitet i sociala medier framstår som oseriöst och slukar resurser, säger Alexander Appelstrand.

Mer än hälften av alla sjukhus och landsting saknar enligt kartläggningen en långsiktig plan för hur sociala medier ska användas.

– Men det finns många goda tankar. Vissa vill arbeta för att enskilda individer och avdelningar blir mer aktiva, andra vill använda sociala medier för rekrytering. Flera uttrycker också att riktlinjerna behöver bli mer genomarbetade i framtiden, säger Alexander Appelstrand:

– Men i de här studierna har jag bara frågat landstingen och sjukhusen. Det skulle förstås ge en mer komplett bild om man frågade patienterna hur de vill interagera med vården i sociala medier. All kontakt mellan sjukvården och allmänheten som fungerar väl är positiv, då det leder till bättre kunskap och förståelse mellan patient och vårdgivare.

Examensarbetet Användningen av sociala medier i svensk sjukvård kan beställas genom press@sahlgrenska.gu.se


Kontaktinformation
Alexander Appelstrand, student vid läkarprogrammet, Sahlgrenska akademin 0709 164 484 alexander_appelstrand@hotmail.com Handledare: doktor John Chaplin, Sahlgrenska akademin, john.chaplin@gu.se >0708-628857

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera