Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2015

Projekt som ska minska vibrationsskador

Vibrationsskador är den näst största orsaken till arbetsskador bland män, och förekonsten bland kvinnor ökar stadigt. Ofta är det unga människor som drabbas, vilket inte sällan leder till arbetslöshet. Men det finns lösningar!

Besvären är livslånga; händerna domnar bort, man får stickningar och fingertopparna blir vita och kalla. Känseln och motoriken försämras vilket även innebär stora problem i samband med många fritidsaktiviteter. Samhällskostnaderna uppskattas till sju miljarder årligen. Men det finns lösningar!

Två centrala typer av vibrationer är roterande respektive slående (translaterande) vibrationer. Swerea IVF har sedan tidigare visat på hur vibrationer från roterande maskiner, till exempel slipmaskiner, effektivt kan åtgärdas. Däremot har de slående maskiner fortsatt att vara ett problem. Ett mycket lovande koncept till åtgärd har tagits fram i ett nyligen avslutat projekt finansierat av AFA Försäkring. Båda lösningsmodellerna är användbara även för andra vibrationsfall än handhållna maskiner. Till exempel har det visat sig att tekniken kan användas för att minska vibrationerna även i flygplanspropellrar och CD-spelare.

Vinnova har nu anslagit 7,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt, som påbörjas inom kort. Ett konsortium med bred representation har skapats bestående av alla aktuella samhällsaktörer.

– Det unika i projektet är att vi nu äntligen samlar alla intressenter i samhället kring problematiken för att skapa en efterfrågan på bättre maskiner. Alla har ju faktiskt något att vinna på att vibrationerna elimineras, säger Hans Lindell, som är leder konsortiet. Vi vill med projektet visa att det går, fortsätter Hans.

Kontaktinformation
Hans Lindell, Swerea. Tfn: 031-706 60 02 hans.lindell@swerea.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera