Artikel från Göteborgs universitet
26 maj 2015

I ny anläggning kan forskare studera hur stjärnor bildas

I den nya svenska anläggningen Desiree kan forskarna studera de processer som sker i interstellära mediet och hur stjärnors bildas.

– En unik anläggning, det finns ingen motsvarande i världen än så länge,
säger Dag Hanstorp, professor i fysik vid Göteborgs universitet.

Desiree är en anläggning med två lagringsringar för joner. Vad som är speciellt med den nya anläggningen är att man kan studera processer som sker i det interstellära mediet, alltså gasmolnen mellan stjärnor, som kan dra ihop sig och bli till nya stjärnor.

Studerar hur stjärnor bildas
Anläggningen består av en stor nedkyld låda (-260 grader Celsius). I den finns två parallella elliptiska banor där varje bana har en omkrets på cirka nio meter. Jonerna åker i två banor, där en laddas med positiva joner och en med negativa.

I anläggningen kan forskarna studera atomer och molekyler i gasfas i vakuum vid mycket låga temperaturer. Jonerna flyger fritt i vakuumkammaren i form av en stråle. Att de är laddade innebär att man kan accelerera och styra dem.

Forskarna gör studier av joner lagrade i ringen där positiva och negativa joner flyger parallellt längs en av raksträckorna i ovalen. Elektronöverföringen mellan jonerna kan studeras vid de låga temperaturer och låga kollisionsenergier som anläggningen möjliggör.

– Det här motsvarar processer som sker i interstellära medier. När vi studerar det här förloppet kan vi bättre förstå hur stjärnor blir till, säger Dag Hanstorp.

Forskare från flera universitet och högskolor samarbetar
I atomer sker processer oerhört snabbt, ofta på miljondels av en sekund. Men i anläggningen Desiree kan man studera mycket långsammare fenomen. I en första studie undersöktes hur exciterade negativa svaveljoner sönderfaller. Jonerna lagrades i över en timma, och man mätte upp en halveringstid på är 503 sekunder.

– Nu har vi lyckats genomföra de första studierna och visat att anläggningen fungerar. Det hela är mycket spännande, säger Dag Hanstorp.

Anläggningen Desirée, som ligger i Stockholm, har byggts upp under tio års tid och nu står den färdig. Projektet leds av professor Henrik Cederquist från Stockholms universitet i samarbete med andra forskare på Stockholms universitet och forskare vid Göteborgs universitet och Malmö högskola.

Länk till artikel http://physics.aps.org/articles/v8/31

Kontaktinformation
Dag Hanstorp, professor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet Tel: 031-786 9141, E-post: dag.hanstorp@physics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera