Artikel från Kungliga Musikhögskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2015

Musikundervisningens teckensystem kartlagda

När skolelever lär sig spela sker det i en mångfacetterad kommunikation mellan elever och lärare. Nu har den studerats i detalj.

Annika Falthin, Kungl. Musikhögskolan, visar i sin nya doktorsavhandling att det sällan är så enkelt som att härma eller läsa innantill. I själva verket översätter lärare och elever hela tiden aktivt mellan ett antal olika teckensystem: ljud, kroppsrörelser, fingrarnas grepp på instrumenten, olika former av notation osv.

Under en termin studerade Annika på nära håll musiklektionerna i två klasser på högstadiet. Hon har utvecklat ett nytt sätt att i detalj registrera händelserna i klassrummet i en form av "partitur", där man kan följa inte bara rent musikaliska händelser utan även andra skeenden som har betydelse.

– Musikundervisning arbetar hela tiden med igenkännande, säger Annika Falthin, men det handlar alltså långt ifrån om att bara härma, utan att kommunicera och översätta mellan olika teckensystem där innehållet kommer igen, fast i olika skepnader, i det jag kallar transmodalt igenkännande.

Den teoretiska utgångspunkten för Annikas avhandling är det som kallas socialsemiotiska teorier om multimodalitet.

– Det är ett perspektiv som är relativt vanligt för analys av språk, bild och film, fortsätter Annika Falthin. Men förvånande nog har det hittills inte använts så ofta inom musik och musikpedagogik. Ändå handlar ju musikaliskt lärande så uppenbart om att just skapa mening utifrån olika samspelande teckensystem.

Annika hoppas att avhandlingen ska leda till liknande studier, både av lärandesituationer i yngre åldrar och inom högre utbildning. För hennes egen del väntar närmast efter disputationen att åka ut och presentera  avhandlingen på konferenser – och att ta itu med ett stort material som specifikt handlar om hur unga komponerar, men som inte fick plats i den här studien.

FAKTA
Disputation sker fredag 29 maj kl. 13:00 i Lilla salen Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm. Annika Falthin försvarar avhandlinge "Meningserbjudanden och val – en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet". Opponent: biträdande professor Johan Söderman, Malmö högskola.

Mera information: www.kmh.se/disputationer_mps

Hela avhandlingen i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Kontaktinformation
Annika Falthin: 070-446 27 82, annika.falthin@kmh.se. Cecilia K. Hultberg, professor i musikpedagogik 08-16 18 66, cecilia.hultberg@kmh.se. Per-Henrik Holgersson, prefekt vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle 073-461 86 02, per-henrik.holgersson@kmh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera