Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2015

Genus och familjen styr människors agerande på aktiemarknaden

Erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden, men även sociala normer, skilsmässa och nära familjemedlemmars avkastningar spelar roll för hur man beter sig på aktiemarknaden.

– Tidigare studier visar att kvinnor generellt tar en lägre finansiell risk jämfört med män. Jag visar i min avhandling att en stor del av denna skillnad har att göra med könsnormer, alltså hur vi har uppfostrats till att vara som man och kvinna, det vill säga i termer av stereotypa beteendena associerade med att vara man och kvinna, säger Emma Zetterdahl, forskare vid Umeå universitet.

Emma studerar vad som får människor att aktivt delta på aktiemarknaden. Hon har även tittat på hur människor agerar på aktiemarknaden och vilka finansiella risker man är beredda att ta. I avhandlingen studeras bland annat hur skillnader i finansiellt risktagande mellan män och kvinnor kan förklaras utifrån genus. Skillnaden i risktagande har tidigare till exempel förklarats av att män har större kunskap om finansiella marknader och är mer självsäkra på att de kan få en hög avkastning.

– Min avhandling visar att kvinnor ökar sitt risktagande om de lever i ett jämlikt förhållande jämfört med ett mer traditionellt. Hur vi agerar utifrån könsnormer har alltså en stor påverkan på vilka risker vi tar på finansiella marknader.

Emma har även studerat hur individers sparbeteende och finansiella risktagande påverkas före, under och efter en skilsmässa. Generellt ökar människor sitt sparande året innan en skilsmässa, vilket delvis kan förklaras av en generell ökad osäkerhet om framtida inkomster.

– Dock är det så att män lyckas spara mer än vad kvinnorna gör. Individer som skiljer sig minskar sitt risktagande efter en skilsmässa till följd av ökad osäkerhet om framtiden.

Hennes avhandling visar även hur vi påverkas av våra närmaste, våra föräldrar och vår partner, då vi tar finansiella beslut. Hög ekonomisk avkastning i individens närmaste krets leder till erfarenhet av aktiemarknaden och har därför betydelse.

– Om föräldrarna har höga inkomster och förmögenheter blir man mer exponerad för aktiemarknaden. Rekommendationer från familjemedlemmar påverkar också, men det beror på vilken tillit man har till dem. Vilken kunskap man har om finansiella marknader och finansiella instrument har också betydelse, säger Emma Zetterdahl.

FAKTA
Emma Zetterdahl är född och uppvuxen i Edsbyn. Hon är doktorand vid institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt

Om disputatione: Fredagen den 29 maj försvarar Emma Zetterdahl, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet sin avhandling med den svenska titeln: Social interaktion, könsidentitet och betydelsen av familjeband vid finansiellt beslutstagande (Engelsk titel: Take a Risk – Social Interaction, Gender Identity, and the Role of Family Ties in Financial Decision-Making).Fakultetsopponent är docent Paolo Sodini, Stockholm School of Economics. Disputationen startar kl. 13 i hörsal C, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Emma Zetterdahl, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet. Telefon: 090-786 65 47. E-post: emma.zetterdahl@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera