19 maj 2015

Utmaningsdrivna innovationsprojekt för ökad konkurrenskraft i Sverige

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar.

Inom området ”Hållbara attraktiva städer” ska Acreo Swedish ICT leda ett stort dricksvattenprojekt kallat Sensation III. Inom området ”Framtidens hälsa och sjukvård” ska SICS Swedish ICT ta fram nya ICT-lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Båda projekten har bedrivits i 3 år och går nu in i implementering. Även inom övriga områden – Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion – återfinns RISE-projekt.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Inom området ”Hållbara attraktiva städer” ska Acreo Swedish ICT leda ett stort dricksvattenprojekt kallat Sensation III. Inom området ”Framtidens hälsa och sjukvård” ska SICS Swedish ICT ta fram nya ICT-lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Båda projekten har bedrivits i 3 år och går nu in i implementering. Även inom övriga områden – Informationssamhället 3.0 och Konkurrenskraftig produktion – återfinns RISE-projekt.

– Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation. Jag ser stora möjligheter att de projekt vi stödjer kan utveckla hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, samtidigt som vi tar oss an stora samhällsproblem, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Projektet ”Sensation III” ska ta fram, och implementera, nya mätmetoder för förbättrad vattenkvalitet. Fokus ligger på att utveckla lösningar för att ge tidiga varningssignaler vid avvikelser – i såväl dricks- som processvatten – för att kunna hindra större spridningar av hälsoskadliga organismer. 30 parter ingår i Sensation III och projektledare är Gert Andersson, Acreo Swedish ICT.

Projektet ”Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet” ska bidra till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård som samtidigt ökar livskvalitén för kroniskt sjuka. 21 parter ingår under ledning av Per-Olof Sjöberg, SICS Swedish ICT och affärsområdesansvarig för eHälsa på Swedish ICT.

Båda UDI-projekten har bedrivits med framgång under 3 år och går nu in i en implementeringsfas (C-projekt).

Viktoria Swedish ICT är dessutom en stor partner i UDI-projektet om cirkulära affärsmodeller, ”Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden”, vilket leds av Industrial Development Center, West Sweden.

Sammanlagt 17 utmaningsdrivna innovationsprojekt beviljades 160 MSEK av Vinnova.

Läs Vinnovas pressmeddelande

Läs mer:
SENSATION: Online sensor system for resource-effective water management

eHealth – Business and Innovation Area at Swedish ICT

COPD – Home Treatment of Patients with Chronic Respiratory Insufficiency

Sustainable Business at Viktoria Swedish ICT


Kontaktinformation
Jenny Sperens Director of Communication Swedish ICT. Tel: 0734 43 10 07, e-post: jenny.sperens@swedishict.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera