Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

Ny modell avgör vem som bör opereras med höftprotes

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat en ny modell som kan hjälpa läkare och patienter med höftbesvär att avgöra om man ska gå vidare med höftprotesoperation eller inte. Forskarna har också kartlagt hur patienter mår efter höftoperationen: högutbildade har större chans att förbättras, medan patienter som äter antidepressiva läkemedel har sämre chans.

Med hjälp av enkätsvar från 36 000 patienter i Svenska Höftprotesregistret samt data från Statistiska Centralbyrån, Patientregistret och Läkemedelsregistret har forskare vid Sahlgrenska akademin kartlagt hur patienter som får en höftprotes själva skattar sin hälsorelaterade livskvalitet, smärta och tillfredsställelse med operationsresultatet.

Studien, som i detalj kartlagt de medverkandes kön, ålder, civilstånd, utbildningsgrad och samsjuklighet, visar att högutbildade har större chans att förbättras efter höftoperation. De patienter som vid operationen använder antidepressiva läkemedel samt de som har problem med båda höftlederna har sämre chans att förbättras.

Forskarna har också utvecklat en modell för beslutsstöd, som bland annat baseras på bedömningar som ortopeder vid Massachusetts General Hospital i Boston gjort av 300 patienter med höftbesvär. Modellen kan enligt forskarna användas för att avgöra vilka patienter som har störst nytta av en höftprotesoperation.

– Våra tester visar att beslutsstödet med hög säkerhet kan förutsäga om en patient kommer att rekommenderas höftprotesoperation eller inte, säger Meridith Greene.

Modellen ska nu vidareutvecklas och testas i praktiken, och ett liknande beslutsstöd kommer enligt Meridith Greene snart att utvecklas för svenska patienter.

– Avsikten är inte att avskräcka någon från att genomgå operationen. Men genom att fråga efter dessa patientrelaterade faktorer kan patienten och den behandlande läkaren fatta ett bättre gemensamt beslut om en höftoperation bör genomföras, och skapa rimliga förväntningar om resultatet, säger Meridith Greene, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

FAKTA
Avhandlingen Who should have total hip replacement? Use of patient-reported outcomes measures in identifying the indications for and assessment of total hip replacement försvaras vid en disputation den 22 maj.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/38458

Kontaktinformation
Meridith Greene, doktorand vid Sahlgrenska akademin och verksam vid Harvard University +1 617 726 4944 megreene@mgh.harvard.edu. Göran Garellick, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0708 – 26 84 40 goran.garellick@registercentrum.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera