Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

EU-satsning på polarforskning

Ett nytt initiativ för att förbättra integrationen av Europas vetenskapliga och operativa kapacitet i polartrakterna har finansierats av EU:s ramprogram Horisont 2020.

Två miljoner euro satsas på det femåriga programmet EU-PolarNet, som samlar 22 av EU:s internationellt respekterade tvärvetenskapliga forskningsinstitutioner. Målet är att utarbeta och leverera ett integrerat europeiskt polarforskningsprogram med tillgång till förstklassig operativ polarinfrastruktur. EU-PolarNet kommer från starten att involvera intressenter med uppgift att ta fram en uppsättning förslag på den vetenskapliga inriktningen, som ska ha direkt relevans och nytta för det europeiska samhället och dess ekonomi.

Polarfrågorna har tagit allt större plats på den politiska dagordningen i hela Europa under det senaste årtiondet. De investeringar som nu görs av Europas regeringar är ett tydligt tecken på hur viktig polarforskningen är för att forma politiken, till exempel när det gäller klimatförändringar, energisäkerhet, global livsmedelsförsörjning, innovation och ekonomisk tillväxt.

Genom att etablera en kontinuerlig dialog mellan beslutsfattare, näringsliv, lokalsamhällen och forskare vill EU-PolarNet skapa ett integrerat europeiskt forskningsprogram för Arktis och Antarktis. Forskningsprogrammet kommer i framtiden att förvaltas av European Polar Board (EPB), vars medlemmar är involverade i projektet.

En nyckelroll för EU-PolarNet är att nära samarbeta med Europeiska kommissionen för att erbjuda stöd och råd i alla frågor som rör polartrakterna.

Dr Andrea Tilche, chef för Climate Action and Earth Observation Unit inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, kommenterar:

– Europeiska kommissionen välkomnar den här samordningsåtgärden som sammanför polarforskningssamfundet med andra intressenter. Det skapar ett nytt ”hem”, där polarforskning och innovation kan diskuteras till nytta för vår planet och våra samhällen.

EU-PolarNet ska samordnas av tyska Alfred-Wegener-Institut (AWI). Professor Karin Lochte, direktör för AWI, säger:

– EU-PolarNet är en fantastisk utmaning för de nationella polarforskningsprogrammen. Vår ambition är att ytterligare förstärka samarbetet och samordningen som redan finns i Europa och resten av världen. Vårt nätverk har ett idealiskt läge att kunna spela en ledande internationell roll i skapandet av nya samarbeten mellan forskning, näringsliv och beslutsfattande. Den kunskap och de upptäckter vi gör i polarområdena har inverkan på våra dagliga liv. Det är en mycket spännande tid för polarforskningen.

FAKTA
EU-PolarNet är en samordningsåtgärd som finansieras av Horisont 2020. Fullständig information om programmet och dess deltagare finns på www.eu-polarnet.eu.

Kontaktinformation
Jan-Ola Olofsson, kommunikatör Polarforskningssekretariatet. E-post: jan-ola.olofsson@polar.se, tel 08-450 25 19, 070-570 18 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera