Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2015

​Umeåforskare presenterar ebolarapport i Sierra Leone

Forskare vid Umeå universitet har genomfört ett projekt för att identifiera insatser som behöver genomföras för att befolkningen i Sierra Leone ska kunna stoppa smittspridning av ebola. Nu har en rapport presenterats för landets regering.

– Det här är ett viktigt projekt som framför allt handlar om att hjälpa befolkningen i Sierra Leone att själva, i samklang med den egna kulturen och traditioner, utveckla metoder för att stoppa ebolasmitta och även komma förbi de hinder som i dag gör att familjerna själva tar hand om sina sjuka, istället för att söka kvalificerad vård, säger John Kinsman, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Även om ebolaepidemin i Sierra Leone har bromsat upp drabbas fortfarande ungefär tio personer per vecka i landet av sjukdomen. Behovet av information om hur man skyddar sig mot ebolasmitta och hur man bör agera om man exponeras för smitta, eller om man drabbas av symtom, är stort.

För att identifiera utmaningarna, hitta lösningar och vägar att sprida information har man i projektet som heter “Development of a social marketing strategy to promote Ebola treatment-seeking behaviour in Sierra Leone” genomfört intervjuer med innevånare i huvudstaden Freetown, befolkningen i ett landsbygdsområde, vårdgivare, samt med en grupp makthavare och högutbildade i landet. Man har även genomfört en stor workshop för att hitta genomförbara lösningar på smittspridningsproblematiken.

John Kinsman berättar om starka traditioner i Sierra Leone som är svåra att bryta, som i sig förstärker smittspridningen. Ett exempel är att många familjer inte söker vård när någon drabbas av sjukdom utan istället själva tar hand om sina sjuka och döende familjemedlemmar. Det finns också exempel på begravningstraditioner där sörjande tvättar av sina döda, och sedan blandar det använda vattnet med jord, som de sedan själva smörjer in sig med.

– Det här är traditioner som är djupt rotade i befolkningen och som dessvärre förstärker smittspridningen. Med tanke på de oerhört grymma erfarenheter från kolonialism som finns i den här delen av världen går det inte att komma som ”den vite mannen” och bestämma hur de ska göra för att lösa detta. Med det här projektet har vi nu gått en annan väg och försökt hjälpa befolkningen att själva analysera och genomföra acceptabla förändringar av traditionerna, samt hitta vägar att informera om detta för att förhindra smittspridning, säger John Kinsman.

Rapporten tar fasta på informationsinsatser till befolkningen inom följande områden för att stoppa spridningen av ebola:

  • Förbättring av hanteringen av döda, samt begravningsrutiner
  • Minska rädslan i befolkningen när det gäller ambulanssjukvården, som ofta upplevs som osäker, oprofessionell och farlig
  • Minska rädslan för kontakter med hälso- och sjukvården
  • Minska rädslan för klor, som bland annat används vid rengöring av de ambulanser som transporterar ebolasjuka, samt vid hantering av döda
  • Minska stigmatiseringen i samhället av överlevande efter ebolainfektion och stigmatiseringen av personer som arbetar med ebolamittade
  • Underlätta tidig diagnostik och behandling av ebolasmittade
  • Åtgärder som den ebolasmittade kan vidta för att skydda sin familj medan han eller hon fortfarande finns i hemmet
  • Minska förnekelsen bland ebolasmittade om att de är drabbade, vilket ofta leder till ökad smittspridning och försenad vård
  • Minska onödiga samtal och tjuvringningar om ebola till nödnummer. Felaktiga samtal om ebola uppgår i dag uppgår till 85 procent av samtalen till nödnumret.

Läs mer om projektet hos R2HC

FAKTA
Om forskningsprogrammet

Som svar på ebolautbrottet I Västafrika lanserade Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) Programme det så kallade emergency Ebola Health Research Call I augusti 2014. Syftet var att finansiera projekt som kan stärka insatser för att motverka detta och framtida utbrott av sjukdomen.

Forskningsprojektet har finansierats av R2HC, vilket leds av Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance, ELRHA. R2HC syftar till att förbättra folkhälsan genom att stärka användningen av evidensbaserade metoder i samband med humanitära kriser.

Programmet R2HC finansieras till lika delar av Wellcome Trust och DFID, under överinseende av Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance, ELRHA.

Besök www.elrha.org/work/r2hc för mer information.

Kontaktinformation
John Kinsman, docent vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Telefon: 090-786 91 76, 090-785 26 13, 076-842 64 64. E-post: john.kinsman@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera