Tema

13 miljoner till framtida forskningsledare

Åtta nydisputerade forskare får dela på 13,6 miljoner kronor, för att leda sina första egna forskningsprojekt. – Programmet ger nydisputerade en möjlighet att utvecklas till självständiga forskare och framtida forskningsledare, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Sedan några år tillbaka beviljar KK-stiftelsen forskningsmedel till personer som har varit akademiskt aktiva högst tre år efter disputationen. Programmet Prospekt ger även lärosätena en möjlighet att rekrytera lovande unga forskare. Forskningen ska utgå från en väl definierad och avgränsad forskningsfråga och vara av god vetenskaplig kvalitet. Dessutom ska näringslivet aktivt medverka i projektet till ett värde motsvarande minst samma belopp som KK-stiftelsen beviljar. – På detta sätt vill vi skapa förutsättningar för akademin att bygga upp profilerade forskningsmiljöer till nytta både för akademin och näringslivet, och för lärosätesledningar att förverkliga sin strategi, säger Madelene Sandström.

Följande projekt har beviljats medel (inklusive sk OH):

  • InPot – Innovationskraft i ledning av daglig styrning, 1.177.255 kr. Andreas Håkansson, Högskolan Kristianstad
  • Kiselbaserade nanoporösa mikropartiklar för kontrollerade frisättningsapplikationer och utveckling av kreativa material, 1.916.070 kr. Sebastian Björklund, Malmö högskola
  • IKNOWDM: Förbättra kunskapsrepresentationer för att skaffa beslutstöd i storskalinga  mjukvaruutveckling, 1.915.414 kr. Krzysztof Wnuk, Blekinge tekniska högskola
  • InPot – Innovationskraft i ledning av daglig styrning, 1.906.864 kr. Annika Engström, Högskolan i Jönköping
  • Partikel-inducerad inflammation som bakomliggande orsak till ökad hjärt-kärlsjuklighet hos gjuteriarbetare, 1.705.361 kr. Alexander Hedbrant, Örebro universitet
  • Hur kan tandbakterier orsaka åderförkalkning?, 2.399.995 kr. Johanna Lönn, Örebro universitet
  • Funktionalisering av textil med digitalt inkjet tryck för smarta textilier, 1.647.346. Junchun Yu, Högskolan i Borås
  • Ytspricksdetektering med termografi: karakterisering av metod, 929.771 kr. Patrik Broberg, Högskolan Väst

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulf Hall, kommunikationschef KK-stiftelsen: ulf.hall@kks.se, 08-566 481 33

13 miljoner till framtida forskningsledare

 lästid ~ 1 min