Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2015

Så ska vi få utrymme till ännu mer trådlös kommunikation

Forskaren Mohamed Hamid arbetar för att frigöra mer utrymme för att möta de allt större kraven på trådlös kommunikation. Trådlös kommunikation är nu mycket djupt rotad i våra samhällen. Och vi vill ständigt ha mer datakraft för våra videos, filmer och chattfunktioner.

Vid horisonten kan vi se en ny generation av mobiltelefoner, 5G. Och framåt  förväntar vi oss också mycket mer. Detta kommer att kräva ännu mer utrymme för trådlös kommunikation och forskarna söker nu sätt att göra detta möjligt.

Internet of Things
En ny teknologi kallad ”Internet of Things”, där allt är anslutet till allt, kommer också att vara verkligheten inom en nära framtid.

Det handlar här om ett nätverk av fysiska objekt eller ”saker” inbäddade med elektronik, sensorer och anslutningar som gör det möjligt att uppnå högre service.

Det kommer till exempel att bli standard att gå till Internet och kontrollera värmesystemet i din lägenhet, sköta din tvätt, handla och mycket mer.

– Allt kommer att anslutas till allt, säger Mohamed Hamid.

Krav på ännu mer utrymme
Systemet som vi använder för att transportera information idag är hårt reglerat  och man får betala mycket för att använda frekvenserna. Och här kommer  Mohamed Hamids forskning in.

– Vi har en så stor efterfrågan, vi efterfrågar mera utrymme än det som finns tillgängligt. Och ja, vi behöver mer resurser, men vi använder idag inte de resurser vi har på det mest effektiva sättet.

Man har t ex sin egen frekvens för sin mobiltelefon, men 99% av tiden använder man den inte.

– Låt oss, innan vi letar efter nya resurser, använda dem vi har på ett effektivare sätt.

När ägaren är tillbaka
Det handlar om en teknik som kallas Dymanic Spectrum access networks, och  där använder man frekvensen mera effektivt genom att, när man själv inte  använder sin frekvens, så kan någon annan använda den.

– Systemet känner omedelbart av om det är ”ledigt” och när du vill använda den frekvens du betalar för så blir den omedelbart din igen.

– Min forskning handlar om att optimera systemet att känna av när ”ägaren” är tillbaka.

Vi behöver inte lysa upp ett helt stadion
Han  har också forskat på nästa generations basstationer för mobiltelefoni, 5G. Det kommer inte att vara dessa stora stationer som finns idag utan mycket mindre och mera energieffektiva.

Forskningen har även här rört hur man ska frigöra frekvenser för dessa små sändare.

– De kommer att vara små, finnas inne i byggnaderna, och de kommer att vara mycket mer energieffektiva. Studier har visat att 80% av vårt användande av  Internet sker inomhus.

– Det är som med belysning, du behöver inte lysa upp en plats helt när alla använder ficklampor.

Framåt
– Det är mycket prat nu om att vi håller på att få slut på radiofrekvenser och vi har varit framgångsrika när det gäller att få våra rön rörande detta viktiga område publicerade i respekterade vetenskapliga journaler.

I framtiden finns många utmaningar för trådlös kommunikation. Mohamed skulle vilja vara med om att visa ”hela bilden” av detta komplexa problem.

– Nu har jag sysslat med ett specifikt problem samtidigt som andra forskare sysslar med andra. Jag skulle vilja vara med om att sammanföra dessa rön.

Text: Douglas Öhrbom

FAKTA
Mohamed Hamid kommer från Sudan och gjorde sin master vid Blekinge Tekniska Högskola och fick så doktorandtjänsten vid Högskolan i Gävle i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan.
Avhandlingen heter: ”On Spectrum Sensing for Secondary Operation in Licensed Spectrum".

Kontaktinformation
Mohamed Hamid, doktorand i elektronik vid Högskolan i Gävl. Telefon: 026-64 50 79, 073-270 73 95. E-post: mohamed.hamid@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera