Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2015

Forskningsanläggning expanderar – nytt mångmiljonprojekt ska minska koldioxidutsläppen

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har nyligen beviljat projektet Stepwise finansiering med 13 miljoner euro för fyra år. Swerea MEFOS är en av nio partner i projektet, som handlar om att på ett kostnadseffektivt sätt minska CO2‐utsläppen från järn‐ och stålindustrin.

Projektet går ut på att omvandla masugnsgas till en värdefull produkt, ett högvärdigt bränsle bestående av vätgas och kvävgas. I samma process infångas och avskiljs koldioxiden, både från masugnsgasen och från omvandlingsprocessen.

− Den blandning av vätgas och kvävgas som genereras från processen är ett högvärdigt flexibelt bränsle som inte skapar några koldioxidutsläpp när man använder den, säger Magnus Lundqvist, projektledare. Den är värdefull både internt för stålverken och externt för t.ex. kraftproduktion. Infångningen av koldioxid med den här processen blir också mer effektiv än med etablerade processer.

En förutsättning för projektet är den pilotanläggning som kommer att byggas på Swerea MEFOS i Luleå där ett antal försök kommer att genomföras under projektets gång. Till försöksanläggningen ska gas från SSAB:s masugn levereras via en ny gasledning.

− Projektet är viktigt för stålindustrin och SSAB. Om allt faller på plats och dessutom kan kombineras med lagring av den koldioxid som avskiljs kan det ge betydande minskningar av koldioxidutsläppen från SSAB säger Jonas Larsson, Miljöchef på SSAB.

Swerea MEFOS del av projektet är på 7,6 miljoner euro, och uppbyggnaden av både utrustning och
kompetens ger naturligtvis positiva effekter för företaget även på längre sikt.

− Stepwise är ett kvitto på att Swerea MEFOS är en internationellt erkänd partner för aktiv och
miljöinriktad forskning för stålindustrin, säger Mats Sundgren, vd på Swerea MEFOS. Projektet ger också ringar på vattnet och öppnar för fler miljörelaterade stora projekt. Området är hett och många idéer och projekt diskuteras med olika intressenter runt om i världen. Vår infrastruktur och vårt kunnande för att genomföra storskaliga pilotförsök är efterfrågade.

Stepwise‐projektet har potential att minska de globala koldioxidutsläppen med 2,1 Gton/år baserat på nuvarande utsläppsnivåer. Projektet pågår i fyra år med start i maj 2015. Det koordineras av ECN (NL), och övriga partners är Universitatea Babes‐Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea MEFOS, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals B.V., Foster Wheeler Italiana Srl och Tata Steel Consulting.

FAKTA
Projektet går ut på att omvandla masugnsgas till högvärdigt bränsle,
och i samma process fånga in CO2.

Reaktionen kan mycket förenklat beskrivas:
Masugnsgas + vattenånga → koldioxid + vätgas + kvävgas
(CO + CO2 + N2) + H2O → CO2 + H2 + N2
Koldioxiden fångas in, och vätgas/kvävgas används som bränsle.

Bildtext: Masugnsgas ska bil högvärdigt bränsle.

Kontaktinformation
Magnus Lundqvist, 0920-20 19 35

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera