Tema

Finansens folkdräkt – om att prata ekonomi så folk förstår

I en skrift undersöker ekonomie doktor Charlotta Bay vår samtids finansiella folkbildning. Vi får genom bokens berättelser stifta bekantskap med ett urval av samhällsaktörer, och följa dem i deras strävan att försöka skapa mer ekonomiskt ansvarstagande individer.

Vilka roller spelar svenska staten, ett svenskt pensionsbolag och tv-programmet Lyxfällan i att höja svenska folkets ekonomiska kunskaper? Och med vilka medel skapas ur dessa aktörers perspektiv finansiellt litterata medborgare? Charlotta Bay visar i sin nyutkomna skrift att ekonomisk information måste genomgå en rad översättningar för att den ska bli tillgänglig och relevant för människor.

− Man kan uttrycka det som att finansens folkdräkt måste skräddarsys och anpassas efter mottagarna för att de ska kunna ta till sig stundtals komplicerade ekonomiska begrepp och sammanhang, säger Charlotta Bay. Hon beskriver vidare hur hennes forskning inspirerades av de privatekonomiska spörsmål och obehagskänslor som väcktes till liv varje gång det orangea kuvertet dök upp hemma i brevlådan.

Den finansiella folkbildningens uttryck och mekanismer som beskrivs i skriften ger fördjupade kunskaper om de utmaningar som är förknippade med dagens samhälle där allt högre krav ställs på individer att förstå sitt ekonomiska medborgarskap inte enbart som en rättighet, utan också som en skyldighet gentemot den egna ekonomiska välfärden.

FAKTA
Charlotta Bay är filosofie doktor, och verksam som forskare och lärare i redovisning vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för hur ekonomisk information presenteras och översätts i människors vardag.

Kontaktinformation
Charlotta Bay, Stockholms universitet, e-post: charlotta.bay@sbs.su.se

Finansens folkdräkt – om att prata ekonomi så folk förstår

 lästid ~ 1 min