Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2015

Befälsutbildning under värnplikten gör dig till chef

En IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

Fram till slutet av 1980-talet gjorde nästan alla svenska män allmän värnplikt. Omkring 30 procent i varje årskull utbildades till grupp-, plutons- eller kompanibefäl. Utbildningarna omfattade både intensiv praktisk träning i ledarskap och viss ledarskapsteori.

Den mest omfattande typen av befälsutbildning – plutonsbefäl och kompanibefäl – ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

– Vi är nyfikna på vad det beror på, men vi vet inte säkert. Det tycks inte vara så att utbildningen är en signal för framtida arbetsgivare, eller att utbildningen skapar nätverk som leder till att man är chef i framtiden. Det mest troliga är att befälseleverna lär sig ledarskap under sin militärtjänst, säger Erik Lindqvist.

Värnplikt som gruppbefäl ökar däremot inte chansen att bli chef.

Högre studier
Befälsutbildningen ökar sannolikheten för högre studier. Plutons- och kompanibefäl har till exempel nästan 3 procentenheter högre sannolikhet att läsa minst fem år på universitet eller högskola. Sannolikheten för högre utbildning ökar även för gruppbefälen.

– Vi tror att det kan förklaras av kamrateffekter, säger Erik Grönqvist. Det vill säga att befälseleverna påverkas av dem i sin närhet. I genomsnitt har befälseleverna betydligt högre kognitiva färdigheter och mer välutbildade föräldrar än meniga. Eftersom de umgås med jämnåriga med betydligt högre utbildningsambitioner vid en ålder då många fattar avgörande beslut om yrkes- och utbildningsval väljer fler att studera vidare.

Data och metod
Undersökningen baseras på information om 831 711 svenska män som mönstrade 1970–1988. Vid mönstringen gjordes ett skriftligt test för att bedöma kognitiv förmåga. För att komma ifråga för värnplikt som gruppbefäl eller plutons- eller kompanibefäl krävdes testresultat över vissa brytpunkter. I analysen jämförs utfall för mönstrande precis över och under brytpunkterna. Dessa individer är snarlika i alla avseenden, förutom att de senare hade en mycket större chans att bli befäl.

FAKTA
IFAU-rapport 2015:4 ”Kan man lära sig ledarskap? Befälsutbildning under värnplikten och utfall på arbetsmarknaden
” är skriven av Erik Grönqvist på IFAU och Erik Lindqvist vid Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten bygger på Working paper 2015:7.

Kontaktinformation
Erik Grönqvist: tfn 018-471 70 75; e-post erik.gronqvist@ifau.uu.se. Erik Lindqvis: tfn 08-736 92 52; e-post erik.lindqvist@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera