Artikel från Stockholms universitet
28 april 2015

Samarbete och kompromisslöshet – så lyckas systerskapet

Att samarbeta och sluta kompromissa med sin politik. Ny forskning visar att det är de viktigaste ingredienserna för att lyckas driva svensk politik i en feministisk riktning.

– Mina resultat visar att samarbete lönar sig. Det är viktigt att kvinnor prioriterar systerskap före annat som till exempel partiideologiska meningsskiljaktigheter. Att samarbeta innanför och utanför den parlamentariska arenan är också viktigt, säger statsvetaren Ulrika Thomsson Myrvang, verksam vid Stockholms universitet.

I sin licentiatavhandling undersöker Ulrika Thomsson Myrvang hur kvinnor har organiserat sig i tre politiska frågor: våldtäkt, sex timmars arbetsdag och varannan damernas. Hennes undersökning visar att kvinnors organisering haft betydelse i alla de tre frågorna Organiseringen har inte alltid lett fram till en konkret åtgärd, som till exempel en lagändring. Men en feministisk och kvinnopolitisk politisering av en fråga ökar ändå kvinnors handlingsutrymme.

Ulrika Thomsson Myrvang menar att kvinnoorganisationerna har bidragit med en annan problemformulering som skiljer sig från det etablerade politiska samtalet, med andra typer av begrepp, argument och idéer.

– Det är viktigt att fler röster blir hörda och att det demokratiska samtalet inte blir så strömlinjeformat, vilket är ett problem idag i svensk politik och politisk debatt. Ett sådant samtal riskerar att missgynna feministiska krav, säger Ulrika Thomsson Myrvang.

FAKTA
Licentiatavhandlingens namn är Systerskapets strategier. Om kvinnopolitiska praktiker i svensk demokrati. I centrum av avhandlingen står kvinnors organisering runt tre statliga offentliga utredningar från mitten av 1970-talet, slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. De tre utredningarna är Sexuella övergrepp (1976:9), Varannan damernas (1987:19) och Arbetstid och välfärd (1989:53).

Kontaktinformation
Ulrika Thomsson Myrvang, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn: 0766-102354, e-post: ulrika.thomsson@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera